AVV CAO Kaaspakhuis 2015

0
1122


16 maart 2015

AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf 2015

Download: > AVV CAO Kaaspakhuis 2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kaaspakhuisbedrijf

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 maart 2015, nr. 4450, onder UAWnr. 11643.