AVV CAO Kaaspakhuis 2015

0
938


22 oktober 2015

AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf 2015

Download: > AVV CAO Kaaspakhuis 2015 (16-10-15)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kaaspakhuisbedrijf.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 oktober 2015, nr. 30602, onder UAWnr. 11690.