AVV CAO Bouwmaterialen 2015-2016

0
953


18 nobember 2015

AVV CAO Handel in Bouwmaterialen 2015-2016

Download: > AVV CAO Bouwmaterialen 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Handel in Bouwmaterialen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 november 2015, nr. 35886, onder UAWnr. Nr. 11696.