AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019

0
4654


15 februari 2019

AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019

Download: AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 (11-02-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 februari 2019, nr. 8768, onder UAWnr. nr. 12062.