Akkoord CAO SBB 2017

0
168


17 januari 2017

Naam
CAO SBB

Akkoord CAO SBB 2017
> Akkoord CAO SBB 2017

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

Loonsverhogingen
– 2,55% loonsverhoging per 1 januari 2017 waarvan 1% vanwege de vrijval van de pensioenpremie

Ter compensatie van de vrijval over het kalenderjaar 2016 zal aan iedere werknemer die op 1 december 2016 bij SBB in dienst was een éénmalige uitkering worden verstrekt die overeenkomt met het extra loon dat de werknemer zou hebben ontvangen wanneer per 1 januari 2016 de schaallonen met 1,1% zouden zijn verhoogd.

Bron: CNV Onderwijs, 12 januari 2017