Akkoord CAO Dagrecreatie 2017-2018

0
193


30 juni 2017

Naam
CAO Dagrecreatie

Akkoord CAO Dagrecreatie 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Met de vakbonden is overeenstemming bereikt over een verlenging van de Cao Dagrecreatie. De looptijd is 1 1/2 jaar: 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonsverhogingen
– 1,75% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 oktober 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Artikel 7 lid 3 wordt redactioneel aangepast, maar wijzigt inhoudelijk niet.
– Ook de reïntegratiekalender wordt redactioneel aangepast.
– Voor het overige zijn er geen wijzigingen.

Bron: Recron, 28 juni 2017