Akkoord CAO Contractspelers Betaald Voetbal 2014-2021

0
239


12 juni 2017

CAO-naam
CAO Contractspelers Betaald Voetbal

Download Akkoord CAO Contractspelers Betaald Voetbal 2014-2021
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De overeenkomst is verlengd tot en met juni 2021. De oude regeling liep door tot medio 2018.

Loonmutaties

Arbeidsvoorwaarden
– Belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige cao is het vervallen van een mogelijke schadeloosstelling bij einde contract. Spelers behouden wel hun recht op een transitievergoeding. De werkgevers gaan in plaats van de schadeloosstelling voortaan de premie vergoeden voor een verzekering ten behoeve van het weduwen- en wezenpensioen van contractspelers.

Bron: Vereniging van Contractspelers, 10 juni 2017