Akkoord CAO Bakkers 2016-2019

0
6104


24 oktober 2017

Naam
CAO Bakkers

Download Akkoord CAO Bakkers 2016-2019
> Akkoord CAO Bakkers 2016-2019 (23-10-17)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2019.

Loonsverhogingen
– 2,00 % loonsverhoging per 1 juni 2017 (industrie)
– 1,75 % loonsverhoging per 1 juni 2018 (industrie)

– 1,50 % loonsverhoging per 1 augustus 2017 (ambacht)
– 1,25 % loonsverhoging per 1 juni 2018 (ambacht)
– 1,00 % eenmalige uitkering per 1 juni 2017 (ambacht)

Arbeidsvoorwaarden
– Toeslag Koningsdag vervalt voor personeel commercie. De extra toeslag “avond voor feestdagen” met uitzondering van de avond voorafgaand aan Kerst, Nieuwjaar en Pasen vervalt.
– In de cao komt ruimte voor mantelzorg en een extra, individueel budget voor de werknemer voor scholing. Om flexibeler te kunnen werken komt er de mogelijk om te experimenteren met een tijd voor tijd regeling met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hierbij krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden.

Bron: NBOV, 24 oktober 2017