Bijstandsregeling ondernemers wordt eenvoudiger

0
55

De Bbz-regeling wordt eenvoudiger, zowel voor aanvraag door ondernemers als voor uitvoering door gemeenten.

Dit staat in een algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Van Ark (SZW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen
De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt volgend jaar op een aantal punten aangepast.

Eenvoudiger
De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als voor gemeenten die deze uitvoeren. Ook is sterker verankerd dat de bijstandsregeling dient voor het tijdelijk ondersteunen van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf.

Perspectief en vangnet
Het Bbz biedt perspectief aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden, en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Het doel is dat de ondernemer het bedrijf kan voortzetten en dat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is.

Afbouw regeling 55+
Daarom zal de aparte regeling, waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf 2020 worden afgebouwd.

Binnenvaart
Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz doen, geldt dat zij voortaan een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen in plaats van bij een centrumgemeente.

Geen terugwerkende kracht
De mogelijkheid voor ondernemers om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, komt te vervallen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling.

De regeling gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Bron: Rijksoverheid.nl, 24 mei 2019