Sectorpremies 2018

0
324

Sectorpremies 2018
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de op 16 oktober door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.


Download wettekst Besluit vaststelling Sectorpremies 2018


Differentiatie naar Premiegroep
De sectoren Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Uitzendbedrijven, Culturele instellingen, Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep.

Uitzendbedrijven
De premies binnen de Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Binnen de andere vijf sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie.

Bron: Staatscourant, 24 oktober 2017, nr 60310

Gedifferentieerde sectorpremie Uitzendbedrijven 2018, bron Staatscourant, 24 oktober 2017
Uitgelicht: sector 52 Uitzendbedrijven – klik op de afbeelding voor de link naar alle sectorpremies 2018, gepubliceerd in de Staatscourant.