Overleg nieuw sociaal akkoord verloopt moeizaam

0
93

De sociale partners zijn het niet eens over het ontslagrecht. De opvattingen van MKB-Nederland en FNV staan haaks op elkaar.

Dat maakt de kans op een polderakkoord over de belangrijkste arbeidsmarktproblemen nog kleiner. Het was de bedoeling om tijdig een advies te formuleren ten behoeve van de kabinetsformatie.

Derde WW-jaar
Eind april verlieten de vakbonden de onderhandelingen al vanwege onenigheid over reparatie van het derde WW-jaar. Zij vinden dat de werkgevers terugkomen op gemaakte afspraken.

Vervroegde evaluatie WWZ
Zelfs als de werkgevers alsnog het derde WW-jaar accepteren, is het maar de vraag of er een compromis kan worden bereikt over het ontslagrecht, bijvoorbeeld door een vervroegde evaluatie van de WWZ. MKB-Nederland en FNV laten nu al weten dat niet te zien zitten.

Volgens VNO-NCW en CNV is er echter nog steeds de wil om tot een gezamenlijk advies te komen.

Bron: FD, 5 mei 2017