Nieuwsbrief Loonheffingen 2019, 4e uitgave

0
340

De Belastingdienst heeft op 15 februari de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd.

Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave

Er zijn vier onderwerpen toegevoegd:
Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019
Tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog
Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar
Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers
De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10 naar punt 14.

Aanpassingen:
Bij punt 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) is de tekst aangepast van de laatste alinea onder ‘Inwoner van Nederland of niet’. En onder ‘Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?’ werd de 1e alinea ingekort en de laatste alinea verwijderd.
Bij punt 6 (Afkoopkorting pensioen in eigen beheer) is de tekst aangepast.
Bij punt 8 (Bedragen vrijwilligersregeling omhoog) is de verhoogde uurvergoedingen toegevoegd.
In tabel 5 voor werknemers die wonen in een land van de landenkring of een derde land stond 9% als enkelvoudig tarief met loonheffingskorting voor aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden. Dit was niet goed; 9% is nu veranderd in 8%.
In tabel 7 stond bij de afdrachtvermindering over het meerdere bedrag 14%. Dit was niet goed; 14% is veranderd in 16%.

Bron: Belastingdienst, 15 februari 2019