Eerste Kamer akkoord met Wet aanpak schijnconstructies

0
517

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Op 26 mei vond de plenaire behandeling plaats.

Het minimumloon mag niet meer contant, maar moet giraal worden uitbetaald. Met het verbod op inhoudingen en verrekeningen kan volgens minister Asscher beter worden vastgesteld of het minimumloon is betaald of niet. Specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook wordt verplicht.

Eisen aan loonstrook gaan in per 1 januari 2016
Minister Asscher geeft bedrijven iets meer tijd om te voldoen aan de eis van girale betalingen, inhoudingen, verrekeningen en de vereisten aan de loonstrook, met name de specificatie van de onkostenvergoeding. Daarom laat hij dit onderdeel van de wet per 1 januari 2016 ingaan.

Ketenverantwoordelijkheid per 1 juli 2015
De verantwoordelijkheid voor wat er in de keten gebeurt, gaat in per 1 juli.

Werkgevers zijn hierdoor voortaan verplicht om bij meldingen van misstanden zoals schijnzelfstandigheid te onderzoeken in hoeverre dit klopt. Volgens de minister wordt de slagkracht van de inspectie verbeterd en de pakkans groter. Er wordt onverminderd hard ingezet op het handhaven van bestaande wetgeving. Het wetsvoorstel is volgens de minister in sommige gevallen ook toepasbaar op de transportsector, hoewel het wetsvoorstel daar niet gemakkelijk is toe te passen, omdat in de transportsector werknemers vaak voor meerdere werkgevers werken. Mocht uit de evaluatie van de wet (na 3 jaar) blijken dat dit onvoldoende is, kan dit worden uitgebreid. Ook andere suggesties ten aanzien van aansprakelijkheid kunnen dan worden meegenomen.

Bron: Eerste Kamer, 27 mei 2015 en 2 juni 2015