EC wil een Europese Arbeidsinspectie oprichten

0
68

De Europese Commissie wil een Europese Arbeidsinspectie oprichten, die vanaf 2019 operationeel zou moeten zijn.

Het doel is particulieren, bedrijven en nationale overheden te ondersteunen bij de kansen die het vrije handelsverkeer biedt en tegelijkertijd eerlijke arbeidsmobiliteit te waarborgen. Het takenpakket beslaat drie terreinen:

1. Het informeren van burgers en bedrijven over kansen op werk, leerlingplaatsen, mobiliteitsprogramma’s en opleidingen. Het geven van richtlijnen voor rechten en plichten om in een andere lidstaat van de EU te wonen en/of te werken.

2. Het ondersteunen van de samenwerking tussen nationale autoriteiten in grensoverschrijdende situaties, door er voor te zorgen dat de EU-regels ter bescherming en regulering van mobiliteit gemakkelijk en doeltreffend kunnen worden opgevolgd.

3. Het bemiddelen en bieden van oplossingen bij grensoverschrijdende geschillen, bijvoorbeeld in een situatie van bedrijfsherstructurering waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

De Europese Arbeidsinspectie zal worden opgericht als een nieuw gedecentraliseerd EU-agentschap.

Meer sociale zekerheid voor anders-werkenden en zelfstandigen
De Commissie heeft dinsdag tevens een advies ingediend voor meer toegang tot sociale zekerheid voor werkenden en zelfstandigen. Momenteel heeft 40% van de werkenden geen fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd of werkt als zelfstandige. Deze werkenden hebben nu geen of onvoldoende recht op sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering of pensioen. De EC streeft er naar deze groep werkenden meer bescherming te bieden.

Bron: EC, 13 maart 2018