Aanpassing WML heeft gevolgen voor Cafetariaregeling

0
549

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) verandert per 1 juli 2017. Een gevolg is dat de cafetariaregeling verdwijnt. Dat is nadelig voor werkgevers in de Open Teelten en de Glastuinbouw.

De concurrentiepositie van deze werkgevers komt onder druk te staan. Zij worden geconfronteerd met een verlies van tientallen miljoenen euro’s voor seizoenmedewerkers en werkgevers, zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland.

Werk in Nederland straks onaantrekkelijk
Het vervallen van de cafetariaregeling maakt het onaantrekkelijk voor seizoenmedewerkers om in Nederland te komen werken. Nederlandse werkgevers worden daardoor achtergesteld bij werkgevers uit bijvoorbeeld België en Duitsland. Seizoenswerkers uit het buitenland houden straks namelijk minder netto loon over en de werkgeverslasten gaan omhoog.

LTO Nederland is erover in gesprek met de Belastingdienst en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cafetariaregeling
Buitenlandse werknemers, die tijdelijk (maximaal 9 maanden) in Nederland komen werken, kunnen de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met overuren. De werknemer betaalt door deze regeling minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. De hoogte van de extra kosten bepaalt hoeveel overuren kunnen worden uitgeruild.

Bron: LTO Nederland, 6 maart 2017, zie ook OverSalaris

Zie ook Wijziging WML en meeruren