ADP: demotie steeds vaker toegepast

0
111

Volgens onderzoek van ADP wordt steeds vaker aan oudere werknemers gevraagd een stap terug te doen in hun arbeidsvoorwaarden.

Demotie is bij steeds meer Nederlandse organisaties standaard onderdeel van het HR-beleid. En hoewel in mindere mate dan vorig jaar, vragen werkgevers hun medewerkers nog steeds om concessies te doen ten opzichte van hun beloning.

Zie de infographic

Beperking salarisverhoging
Die concessies uiten zich in verschillende maatregelen. De meest voorkomende is het beperken van de reguliere salarisverhoging van werknemers. Eén op de tien organisaties kiest daarvoor. Alternatieven zijn een beperking van het salaris (2%) of een beperking van de verlofrechten (2%). In totaal versobert dit jaar 15% van de werkgevers het arbeidsvoorwaardenbeleid.

De vraag om in te leveren wordt vooral bij financiële instellingen (34%) gesteld. Als het specifiek om salaris leveren gaat, spant de kennisintensieve dienstverlening de kroon. Daar vraagt bijna een kwart (21%) van de werkgevers hun medewerkers de reguliere salarisverhoging te beperken.

Bron: ADP, 7 juli 2015