ABU: ‘waarborgsom van 100.000 euro tegen foute uitzenders’

0
314

Een waarborgsom van €100.000 verhoogt de toegangsdrempel tot de uitzendsector. Frauduleuze of onkundige uitzendondernemers krijgen dan minder kans.

Jurriën Koops, algemeen directeur van de ABU, pleit in het FD voor invoering van zo’n waarborgsom, waarmee openstaande belastingen en premies evenals achterstallig loon kunnen worden betaald als ondernemingen failliet gaan. Hij vindt dat zo’n hoge waarborgsom een oplossing is om misstanden in de uitzendsector tegen te gaan.

De uitzendsector kampt met ondernemers die de regels aan hun laars lappen en de branche een slecht imago bezorgen. De voorbeelden van arbeidsuitbuiting, ontduiking van cao- en regelgeving en het ontlopen van schulden door turboliquidatie van uitzend-bv’s zijn aan de orde van de dag. “Er zijn circa 11.000 uitzendbureaus die werken zonder uitzendkeurmerk. Daar komt niemand langs om te controleren of er wordt gewerkt volgens wet- en cao-regelgeving,” zegt Koops. “De lage toegangsdrempel heeft ervoor gezorgd dat iedereen zich op de markt kan begeven.”

Sinds de afschaffing van de uitzendvergunning is het aantal uitzendbureaus gegroeid van 5.000 naar 15.000. De zelfregulering in de sector werkt met keurmerken en controles. Toch kiezen opdrachtgevers vaak voor te goedkope arbeid, die wordt aangeboden door uitzendondernemers die opereren buiten het zicht van brancheorganisaties, SNA en SNCU (instrumenten voor zelfregulering) en Inspectie SZW.

De herinvoering van een vergunningenstelsel is al door verschillende partijen in de branche geopperd, maar, meent Koops: “een vergunning is een wassen neus als er bij de Inspectie SZW onvoldoende menskracht is om de werkwijze te controleren. Binnen het ABU-bestuur is herinvoering van de uitzendvergunning besproken, maar men is huiverig voor het loslaten van de zelfregulering,” zo verklaart hij.

Begin 2020 komt de commissie Borstlap (Commissie Regulering van Werk) met adviezen voor een toekomstbestendige inrichting van de arbeidsmarkt.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig met een evaluatie van het uitzendregime. Lees meer

Er is met ingang van 1 januari 2020 wetgeving van kracht om vaste en flexibele arbeid meer in balans te brengen (Wet arbeidsmarkt in balans) en concurrentie op arbeidsvoorwaarden in te dammen. Insiders zien dat het evenwicht niet wordt hersteld, zolang er geen goede zzp-wetgeving is. Gereguleerd uitzenden volgens cao- en regelgeving kan nu nog makkelijk in de markt worden ontdoken door uitzendkrachten te laten werken als zzp’ers voor wie het cao-loon niet geldt.

Bron: FD en FlexNieuws, 27 december 2019