Koolmees: meer zekerheid voor uitzendkrachten door WAB

0
791

Werken als uitzendkracht geeft onzekerheid. Zij weten bijvoorbeeld niet of zij voldoende inkomsten hebben voor boodschappen of de huur. De PvdA vindt dat als je werkt, dat je er dan zeker van moet kunnen zijn dat je kan rondkomen.

De PvdA had hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Koolmees.

Ondernemer
Koolmees antwoordt hierop dat werken moet lonen, maar dat het uitzendbureaus vrij staat om, net als elke andere ondernemer, winst te maken op de door hen geleverde dienstverlening. Uiteraard vindt hij daarnaast inkomenszekerheid belangrijk.

Spanningsveld
“Bij uitzendwerk wordt er voorzien in een behoefte aan flexibele arbeid en een belangrijke functie daarbij is het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk. Daarom hebben partijen meer vrijheid om de arbeidsovereenkomst te verbreken. Het gevolg hiervan is dat uitzendwerknemers minder zekerheid hebben over het behoud van hun baan. Ik ben mij er bewust van dat dit een spanningsveld oplevert.”

Meer zekerheid
Volgens Koolmees zorgt de WAB voor meer zekerheid. “Uitzendkrachten die op oproepbasis werken krijgen op 1 januari 2020 op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans meer rechten. Hierdoor hoeven werknemers die op een korte termijn (binnen 4 dagen) worden opgeroepen geen gehoor te geven aan een oproep. Daarnaast ontstaat bij een te late afzegging door de werkgever recht op loon. Dit vergroot voor uitzendkrachten die op oproepbasis werken de inkomenszekerheid. Ook wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van constructies om uitzendkrachten langdurig in onzekerheid te houden en wordt er verkend op welke manier dergelijke constructies kunnen worden bestreden.”

Evaluatie
Koolmees evalueert op dit moment het uitzendregime. Er zijn bijvoorbeeld geen algemene cijfers bekend over de mate van inzet van uitzendwerk voor piek en ziek en regulier werk. “Er wordt niet onderzocht wat de feitelijke inkomenssituatie van uitzendkrachten is. Wel wordt gekeken of uitzendkrachten voldoende inkomenszekerheid ervaren.” Op basis daarvan wordt beoordeeld of, en zo ja welke, wettelijke maatregelen nodig zijn. De uitzondering op de maximale termijn van het uitzendbeding en het verankeren van uitzendwerk alleen bij tijdelijk werk is ook onderdeel van de evaluatie.

Vergunningenstelsel
De PvdA had ook gevraagd naar het opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel in de uitzendbranche. “Ik ben in gesprek met sociale partners, waaronder de uitzendbranche. In de toegezegde brief over de integrale aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten zal ik op de uitkomsten van deze draagvlakverkenning ingaan.”

Bron: Tweede Kamer, 14 november 2019