ABU: steun voor betere positie arbeidsmigranten – meer balans in uitwerking nodig

0
270

Betere regulering van de uitzendbranche, een sluitende aanpak, meer aandacht voor huisvesting voor arbeidsmigranten en goede registratie.

Deze aanbevelingen geeft het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten vandaag aan minister Koolmees om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Hieronder de reactie van de ABU op het rapport:

De ABU ondersteunt de gekozen richting, maar vindt de uitwerking van de aanbevelingen uit balans: te veel nadruk op de uitzendbranche, te weinig verantwoordelijkheid voor andere partijen in de keten en voorstellen die fundamenteel ingrijpen in ons arbeidsbestel. Daarnaast mist de ABU ambitie als het gaat om handhaving, waardoor een sluitende aanpak van malafide uitzenders niet haalbaar is. Ook bij huisvesting mag een tandje worden bijgezet.

Het Aanjaagteam pleit voor een betere regulering van de branche en een sluitende aanpak. Dat geeft meer ruimte voor bonafide uitzenders. De ABU wil dit ook en heeft daartoe zelf voorstellen gedaan in zijn Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche. Een aantal van deze voorstellen, zoals een waarborgsom, een voorwaardelijke registratie bij de Kamer van Koophandel en toetsing bij de poort komt terug in het advies van de commissie. Dat vindt de ABU een goede zaak. Het voorstel voor verplichte certificering van uitzendbedrijven ligt wat de ABU betreft nog open.

Het Aanjaagteam zet te weinig stappen als het gaat om uitbreiding van de handhavingscapaciteit. Jurriën Koops: “Het probleem in de uitzendbranche is niet te weinig regels maar te weinig handhaving. Een sluitende aanpak kan alleen als er fors meer handhaving komt. Uitbreiding van de capaciteit zodat in plaats van 1%, 2% van de uitzenders kan worden gecontroleerd, is een druppel op een gloeiende plaat. De pakkans voor malafide uitzenders blijft daardoor te laag.”

Huisvesting
Als het gaat om huisvesting vindt de ABU de aanbevelingen weinig ambitieus. Het Aanjaagteam roept gemeenten en Rijk op meer huisvesting te realiseren. Hoe en wanneer is onduidelijk. Dit terwijl er een schrijnend tekort is aan 120.000 bedden. De ABU vindt dit een gemiste kans: gemeenten en provincies zijn een onderdeel van de oplossing en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast vindt de ABU meer en betere huisvesting een belangrijke voorwaarde om bed en brood zorgvuldig los te koppelen.

Positief is dat het Aanjaagteam gemeenten verplicht om huisvesting van arbeidsmigranten te koppelen aan nieuwe bedrijvigheid. Koops: “Gemeenten trekken maar wat graag nieuwe bedrijven aan. Maar te veel gemeenten kijken weg als het gaat om huisvesting van de mensen die daar gaan werken. Goed dat de commissie dit punt adresseert.”

Ingrijpende voorstellen arbeidsbestel
Het Aanjaagteam doet verder een aantal verstrekkende voorstellen om uitzendwerk te reguleren. Zo wordt gepleit voor een minimuminhuurtarief voor uitzendkrachten in cao’s en een wettelijk verplichte inkomensgarantie van twee maanden voor arbeidsmigranten. Koops: “Dit gaat verder dan waarvoor het Aanjaagteam in het leven is geroepen. De ABU wil ook af van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden, maar deze voorstellen dragen daaraan niet bij. Ze grijpen bovendien fundamenteel in op het arbeidsrecht en ons arbeidsbestel.”

Bron: ABU, 30 oktober 2020

In juni van dit jaar presenteerde het Aanjaagteam de eerste aanbevelingen, zie:
Rapport Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (eerste aanbevelingen)

Lees ook
Gemeenten, help bij woonlocaties voor arbeidsmigranten
PayOK reageert op rapport Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten