ABN AMRO: WAB komt horeca duur te staan

0
342

Het is aannemelijk dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bijdraagt aan nieuwe prijsverhogingen in de horeca in 2020.

Dat zeggen economen van ABN AMRO.

“Veel horecaondernemingen kunnen het zich niet veroorloven de hogere personeelskosten voor eigen rekening te nemen.”

Na prijsstijging door BTW-tarief volgt prijsstijging door arbeidswetgeving
Voor 2019 stevenen restaurants en cafés momenteel af op de sterkste prijsstijging van de afgelopen jaren. De prijsstijging in de maand juni was hoogst sinds december 2002. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief. De doorberekening hiervan draagt voor 2,3 procentpunt bij aan de prijsstijging van 4,4 procent in restaurants en cafés in het lopende jaar, tot en met juni. De hogere prijzen hebben mede geleid tot het bijna stilvallen van de groei van de sector in het eerste kwartaal. Desondanks verwacht ABN AMRO dat de horeca zich herstelt in de rest van het jaar.

Veel oproepkrachten in de horeca, bron ABN AMRO

Goede personeelsplanning cruciaal
Iedere ondernemer zal op basis van de eigen specifieke omstandigheden moeten inschatten in hoeverre de hogere kosten als gevolg van de WAB doorberekend kunnen worden. Het is van belang de negatieve gevolgen van de nieuwe wet te verzachten door de juiste voorbereidingen te treffen. Een goede personeelsplanning is cruciaal, waarbij de nieuwe strategie ook nadrukkelijk gericht moet zijn op het behoud van personeel, omdat het tekort aan arbeid voorlopig nijpend blijft.

Bron: ABN AMRO, 1 augustus 2019