Aanpassingen in de NOW 1.0

0
2492
Marcel Reijmers
Marcel Reijmers

Aanpassingen in de NOW 1.0

Wijzigingen bijgewerkt tot 28 mei 16.00 uur
De Regeling i.v.m. derde wijziging NOW is gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de op 20 mei verzonden Kamerbrief zijn hierin verwerkt.

Woensdag 20 mei heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin een aantal wijzigingen en verduidelijkingen op de eerste ronde van de NOW. In dit artikel beschrijft Marcel Reijmers van FlexKnowledge deze punten. Ze zijn nog niet uitgewerkt in definitieve teksten en de Tweede Kamer vergadert er donderdag 28 mei pas over, dus er kunnen nog wijzigingen komen.

Aandachtspuntje voor werkgevers met 4-weeks loonaangifte
De NOW wordt berekend over hele maanden. Werkgevers die eens per 4 weken aangifte loonheffing doen, moeten rekenen met periode 3, 4 en 5. In weken betekent dat week 9 tot en met week 20. De daaruit voortvloeiende loonsom wordt vermenigvuldigd met 1,0833 om er ‘hele maanden’ van te maken. Voor de omzet moet wel gekeken worden naar de ‘echte’ maanden en dat is de omzet van week 10 tot en met 22.

Aanvragen tot en met 5 juni i.p.v. 31 mei
Door de recente wijzigingen in de regeling, is de laatste mogelijkheid om aan te vragen van 31 mei naar 5 juni verschoven. Dat heeft een prettige bijkomstigheid voor uitleners: de definitieve loonsommen én de omzetten over maart, april en mei zijn bekend! Dus als het er om hangt of je voldoende omzetverlies zult hebben, kun je nu op basis van de definitieve cijfers besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

Accountantsverklaring verplicht vanaf 100K voorschot en/of 125K subsidie
Een accountantsverklaring wordt verplicht gesteld als je een voorschot hebt ontvangen van €100.000,- of meer en/of de uiteindelijke subsidie €125.000,- of meer is. Er komt een online tool waar je kunt berekenen of je wel of geen accountantsverklaring nodig hebt. Bij het berekenen van de grenzen moet je kijken naar de subsidie op niveau van het concern en dus niet per loonheffingsnummer. Verwacht je voor 3 loonheffingsnummers elk 50K subsidie, dan komt het geheel boven de 125K en is een accountsverklaring dus noodzakelijk.

Heb je een voorschot van €20.000,- of meer gekregen of wordt de subsidie meer dan €25.000,-, dan heb je een verklaring van een derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Die derde kan bijv. een administratiekantoor zijn.

Correctie voor hogere loonsom in januari door een dertiende maand
Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie een dertiende maand of 14e periode, uit de loonsommen filteren. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege deze betalingen de NOW-subsidie (deels) moeten terugbetalen bij vaststelling, omdat de loonsom over maart, april en mei gedaald zou zijn. Er werd verwacht dat deze correctie ook zou gelden voor andere incidentele beloningen, zoals winstdeling, maar dat is in de nu gepubliceerde Regeling dus niet het geval.

Hogere loonsom over maart, april en mei dan drie keer de loonsom van januari
In de eerste versie van de regeling werd de subsidie gemaximeerd op drie keer de loonsom van januari. Dat benadeelde bedrijven die in januari een lage loonsom hebben. De regeling is nu aangepast en het UWV gaat daar automatisch rekening mee houden bij de vaststelling. In de nieuwe rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei 2020 gemaximeerd op het niveau van maart 2020. Helaas bevat de Kamerbrief geen rekenvoorbeelden, maar ik lees dit als dat het nieuwe maximum wordt vastgesteld op drie keer de loonsom van maart als de loonsom over maart, april en mei hoger is dan drie keer de loonsom van januari.

Aanvragers met een hele lage loonsom in januari 2020 of zelfs helemaal geen loonsom in januari 2020 en november 2019 die wel een loonsom hebben in maart t/m mei 2020 komen door deze wijziging mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Als zij eerder een afwijzende beschikking van het UWV is ontvangen, zal het UWV deze aanvragers zelf benaderen.

Overgang van onderneming
Als een onderneming een (deel van een) andere onderneming heeft overgenomen, ontstaan vaak problemen rond het vaststellen van de omzet en de relevante loonsom. Om deelname aan de NOW 1.0 ook in een dergelijke situatie mogelijk te maken wordt een aantal nadere toepassingsregels ter bepaling van de omzet en de loonsom uitgewerkt. Het gaat te ver om daar hier uitgebreid op in te gaan.

Bonus en dividend mag in principe nog steeds
Belangrijk is om te beseffen dat hier gaat over dividend voor aandeelhouders en/of bonussen voor het bestuur en de directie van de vennootschap(pen). Het gaat dus niet om bijvoorbeeld een bonus voor het interne personeel. Binnen NOW 1.0 blijft het uitkeren bonussen en dividend dat toegestaan. Daarop geldt echter wel één uitzondering: bonussen en dividend zijn niet toegestaan als je gebruik hebt gemaakt van de eerdere aanpassing van NOW 1.0 om de aanvraag niet te doen op concernniveau, maar voor een individuele werkmaatschappij.

Nog vragen?
In een ander artikel gaan we in op de hoofdlijnen van de NOW 2.0. Heb je nog vragen over deze of andere regelingen? Neem dan contact met ons op via de mail of bel ons via 088 – 999 1200.

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge

Lees ook
De NOW voorzien van rekenvoorbeelden

Vorig artikelKunnen we nog buiten de lijntjes kleuren?
Volgend artikelKabinet: grote ontslagen in overleg, anders volgt NOW-korting
Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here