"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderzoek toont aan: SEU-examens goed gewaardeerd, maar behoeften van de markt veranderen

Uit een onderzoek van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) naar de toekomstige behoeften met betrekking tot de SEU-examens, blijkt dat de examens goed gewaardeerd worden, maar de behoeften in de markt veranderen.

Voor het onderzoek, dat uitgevoerd werd door het ROI Institute Europe, zijn er gesprekken gevoerd met werkgevers, werknemers en opleiders in de flexbranche. Ook zijn verschillende stakeholders uit de sector aan het woord gekomen.

De SEU heeft als doel om door middel van examens de kwaliteit en het niveau van de uitzendbranche te verbeteren. Zij ontwikkelen examens die geschikt zijn voor medewerkers van alle verschillende uitzendondernemingen: groot, klein, algemeen of gespecialiseerd. In overleg met de branche formuleren zij streefdoelen voor hun examens, om hieraan de opleidingen en examens te kunnen toetsen.

Veranderende behoeftes

Uit het onderzoek naar deze examens kwam de wens naar voren dat de branche niet wil inleveren op het basiskennisniveau dat wordt aangetoond met het SEU-diploma. De respondenten stellen dat het vakgebied complex is en de komende jaren alleen maar complexer zal worden.

Wel bleek dat de respondenten meer behoefte hadden aan modulaire toetsing. Hierbij wordt niet alleen brede basiskennis getoetst, maar ook kennis voor specifieke functies zoals bijvoorbeeld een examen voor recruiters. Dit zou er volgens de respondenten toe leiden dat de studenten de samenhang tussen processen beter begrijpen en hierdoor de onderlinge samenwerking en doorstroming wordt bevorderd.

Daarnaast is er behoefte aan zowel functiegerichte modules, als een leerlijn voor de 360-graden intercedent. Hierdoor zou er specifiek ingespeeld worden op de verschillende functies binnen het vakgebied.


Return on investment

In een eerder interview met FlexNieuws vertelde Barbara Kramer, directeur van de SEU, dat veel uitzendbureaus opleiden beschouwen als een stelpost. Kramer: “Zodra er tegenwind is, kunnen we wel iets minder uitgeven aan opleiden, zo is de gedachte.” SEU wilde graag laten zien dat opleiden geen kostenpost is, maar een investering. Uit het Return on investment-onderzoek bleek dat werknemers productiever zijn omdat ze minder op hoeven te zoeken, maar ook dat een opleiding voor minder stress onder de werknemers zorgt. “Het geeft hen meer zelfvertrouwen, omdat ze weten waar ze het over hebben, ze weten dat ze het juiste doen en dat ze een goed advies kunnen geven. Dat zelfvertrouwen zorgt voor minder stress en minder werkdruk. Ik vond dat zo’n mooie uitkomst!”


 

Het SEU-bestuur heeft ervoor gekozen om één scenario voor modulaire toetsing, dat recht doet aan de onderzoeksresultaten, verder uit te werken. In de komende periode zal SEU dit scenario in samenwerking met diverse experts, waaronder toets- en inhoudsdeskundigen, verder onderzoeken op haalbaarheid, impact en consequenties. Het streven is om de nieuwe vorm van examinering eind 2025 te implementeren.

Meedenken?

Het SEU wil examens ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werknemers in de flexbranche. “Zodra duidelijk is hoe de examens eruit komen te zien, gaan wij graag in gesprek met de werkgevers in de branche over de inhoud van modules en voor welke functies als eerste ontwikkeld moet gaan worden”, aldus de SEU. Hiervoor willen zij één of meerdere klankbordgroepen oprichten. Werkgevers die willen meedenken of meepraten, kunnen zich aanmelden via b.kramer@seu.nl.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *