"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsmarktexperts waarschuwen voor toenemende krapte door beperkingen op flexibiliteit en arbeidsmigratie

Volgens Henk Buitink, Algemeen Directeur van uitzendorganisatie House of Covebo, zal het beperken van arbeidsmigratie en flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zoals voorgesteld door onder meer de PVV en NSC, leiden tot ernstige verstoringen in essentiële sectoren zoals de zorg, techniek en logistiek. Buitink benadrukt dat deze beperkingen zelfs kunnen resulteren in een verlies aan welvaart. Hij verwacht ook dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt in 2024 aanzienlijk zal groeien door economisch herstel, vergrijzing en de energietransitie.

Buitink reageert op plannen van onder andere de PVV en NSC om arbeidsmigratie te beperken. Hij benadrukt dat Nederland al kampt met aanzienlijke arbeidstekorten en extra handen nodig heeft voor woningbouw, energietransitie en de stijgende zorgvraag. Buitink waarschuwt dat het beperken van arbeidsmigratie tot welvaartsverlies kan leiden.

Dit geldt ook, zij het in mindere mate, voor het ontmoedigen van flexwerk. Buitink pleit voor een goede wettelijke regeling voor flexwerk, waarbij erkenning van de blijvende vraag naar flexibele arbeid essentieel is. Hij stelt voor om differentiatie naar doelgroepen te bevorderen en flexibiliteit mogelijk te maken in tijd, type job en thuiswerken.

Arbeidsmigratie kan helpen bij het oplossen van de personeelstekorten die ontstaan door vergrijzing. Maar tegelijkertijd heeft het op de lange termijn grote maatschappelijke gevolgen. Dat concludeert de Adviesraad Migratie in een adviesrapport.

Arbeidsmarkt in 2024 nog veel krapper

Volgens Rika Coppens, CEO van House of HR, blijven uitzenders onmisbaar op de arbeidsmarkt omdat er altijd behoefte zal zijn aan flexibele banen in elke sector en op elk moment. Coppens benadrukt dat uitzenden, naast zzp en detachering, een belangrijk instrument blijft om deze flexibiliteit te regelen. Ze pleit voor een goede organisatie door de overheid, vooral voor mensen die niet meer in vaste dienst willen werken maar wel als zzp’er, met aandacht voor fiscale, verzekerings- en pensioenaspecten, omdat flexibele inzet van personeel helpt bij het oplossen van tekorten.

Beide experts voorspellen een verdere economisch herstel in het komende jaar, wat zal resulteren in een nog krappe arbeidsmarkt. Ze roepen de politiek op om een evenwichtig arbeidsmarktbeleid te voeren dat kan meebewegen met de behoeften van werkgevers en werknemers. Buitink: “En dat kan alleen als er een goede balans is tussen flex en vast, en als we voldoende mensen van buiten kunnen aantrekken.”

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.