"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer aandacht voor welzijn Nederlandse werknemers dankzij personeelstekort

Het welzijn van Nederlandse medewerkers is ondanks de grote personeelstekorten verbeterd, blijkt uit de Welzijnsmonitor van ABN AMRO. De focus op personeelsbehoud dwingt werkgevers om beter voor hun werknemers te zorgen.

Het welzijn van medewerkers is verbeterd ondanks de grote personeelstekorten. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO, waarin het welzijn van Nederlandse werknemers in 17 sectoren is onderzocht op basis van 87 variabelen en zeven categorieën, waaronder werk-privébalans en gezondheid.

Zo is de werk-privébalans vorig jaar met 18 procent verbeterd, onder meer door een afnemende werkdruk. In totaal nam het welzijn in 2022 met 4 procent toe, het hoogste niveau in de afgelopen acht jaar. De grote personeelstekorten lijken hieraan bij te dragen. Door de sterkere focus op behoud van personeel is er meer aandacht voor hun welzijn.

Ziekteverzuim op recordniveau
Ondanks de verbetering van het welzijn blijft het ziekteverzuim hoog. De score op gezondheid bij werknemers is nauwelijks verbeterd en het ziekteverzuim heeft een recordniveau bereikt. Bijna één op de tien werknemers had vorig jaar minimaal 20 verzuimdagen. Bij werknemers in de zorgsector is de score op de categorie gezondheid sinds 2015 met 29 procent afgenomen.

Financiële stress
In vergelijking met voorgaande jaren wijzen werknemers in alle sectoren hun baan echter minder vaak aan als oorzaak voor verzuim. Financiële stress lijkt hierbij een rol te spelen. Zo wordt het voor werknemers steeds moeilijker om een betaalbare woning te kopen of zonder schulden rond te komen. De categorie Gelijke Kansen verbeterde weliswaar, maar nog altijd krijgen vrouwelijke werknemers per uur bijna 13 procent minder salaris dan hun mannelijke collega’s.

Positie van de werknemer sterker
“De chronische personeelstekorten en maatschappelijke wens om organisaties te bouwen die goed zijn voor mens en omgeving, zijn terug te zien in de monitor. De kaarten worden opnieuw geschud, waardoor de positie van werknemers sterker is geworden”, zegt Sonny Duijn Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO. “Niettemin zijn er nog veel punten van aandacht. Zeker als er meer druk op de ketel komt, kan het welzijn gemakkelijk verslechteren, zoals de hoge score op ziekteverzuim laat zien”.

Het is daarnaast van belang dat het begrip ‘succes’ een bredere betekenis krijgt. “Het is goed om breder dan financiële factoren te kijken en sociale en ecologische indicatoren, zoals werkgeluk en de milieu-voetafdruk, nadrukkelijk mee te nemen. Factoren als omzet, winst of klantenaantallen worden dan eerder onderdeel van een strategisch doel in plaats van een doel op zichzelf,” aldus Duijn.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.