SLUIT MENU

PlaytoWork – Mbo-recruitment benchmarkonderzoek 2023

PlaytoWork heeft de resultaten van een benchmark onderzoek naar recruitment van mbo-opgeleiden gepubliceerd.

Mbo recruitment benchmarkonderzoek 2023, PlaytoWork

Hoofddoel is de werving en selectie van mbo-opgeleiden inzichtelijk te maken op organisatorisch niveau en handvatten te bieden om hiervan te leren.

Bedrijfskundige insteek
Het onderzoek heeft een bedrijfskundig karakter. Er is onder meer gekeken naar recruitment volwassenheid, recruitment kengetallen en proactief recruitmentgedrag.
De uitkomsten zijn geanalyseerd aan de hand van beschrijvende en verklarende variabelen zoals:

  • Functie van de respondent, sector, omvang in medewerkers, aantal vestigingen om omvang in omzet/begroting.
  • Specifieke recruitmentcontext kenmerken zoals aantal openstaande posities, aantal recruiters en aantal hiring managers.
  • Correlatie analyses van bovenstaande met mate van drie aspecten van recruitment professionaliteit.
  • Verklarende analyses van de (mogelijke) achterliggende redenen van de hoge of lage scores op de drie aspecten van professionaliteit.

Niet alleen recruiters deden mee aan dit onderzoek
Dat en meer blijkt uit dit achtergrondoverzicht van de 328 respondenten:

Uit: Mbo-recruitment benchmarkonderzoek 2023, bron PlaytoWork
Klik voor grotere afbeelding
Max Boodie
Max Boodie

Waarom dit onderzoek?
Max Boodie, oprichter en CEO van PlaytoWork legt uit waarom hij het initiatief nam tot dit onderzoek. “Mbo-opgeleiden zijn uniek. Bovendien zijn de meeste banen in ons land banen voor mbo-opgeleiden, de meeste studenten zijn mbo-studenten en met meer dan 60 instituten is ook die optelsom groter dan van het hbo en wo bij elkaar.

De organisatie van mbo-recruitment verdient daarom de volle aandacht. Niet alleen van HR en recruitment, ook van de top van organisaties. In deze krappe arbeidsmarkt is de juiste aanpak van werving, selectie en het behouden van personeel immers cruciaal voor het succes van ondernemingen.

De uitkomsten van dit onderzoek bieden aan recruiters, HR-managers, hiring managers en directies aanknopingspunten om gezamenlijk meer en anders naar het sourcen, werven en selecteren van mbo-opgeleiden te kijken en dit te vertalen naar effectieve organisatie.”

Bron: PlaytoWork, juli 2023

Lees ook
Recruiter, communiceer met je hiring manager als interne klant
Recruitment van mbo’ers, hoogste tijd voor een nieuwe aanpak
Hoe werf je jongeren uit Generatie Z – tips

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.