"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rijksoverheid huurt weer meer extern personeel in. Maar minder uitzendkrachten

De Rijksoverheid heeft weer meer uitgegeven aan extern personeel. Het aantal uitzendkrachten is daarentegen afgenomen.

De kosten voor de inhuur van interim-managers, ICT’ers, adviseurs en uitzendkrachten vormden in 2022 in totaal 14,2 procent van de totale personeelsuitgaven bij de Rijksoverheid. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 en onderliggende jaarverslagen van de verschillende ministeries.

De Rijksoverheid heeft in 2022 voor 2,7 miljard euro extern personeel ingehuurd, zo blijkt uit deze rapportages. Dat is een toename van 17,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het aantal uitzendkrachten is in het vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar juist afgenomen.

Roemer-norm
Het lijkt erop dat de ‘Roemer-norm’, die tot doel heeft de inhuur te beperken tot 10 procent van het totale personeelsbudget, steeds minder haalbaar wordt. Slechts 4 van de 12 ministeries waaruit de Rijksoverheid onder meer bestaat, zitten onder die norm.

 

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

Minder inzet uitzendkrachten
Ondanks de algehele stijging van de uitgaven aan extern personeel, is het aantal uitzendkrachten in het vierde kwartaal ten opzichte van het voorgaande jaar juist afgenomen.

In het vierde kwartaal van 2021 huurde de Rijksoverheid nog 6.406 uitzendkrachten in. Dit jaar is dat aantal gedaald tot 5.882, wat neerkomt op een afname van 8 procent. Driekwart van alle uitzendkrachten zit in fase A.

Verschillen per ministerie
Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid laat de grootste stijging zien in de inzet van uitzendkrachten, met een toename van 105%. Maar qua aantallen zet dit ministerie toch relatief weinig uitzendkrachten in.

Daarentegen is er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een afname van -46% en bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een afname van -43% in het aantal uitzendkrachten. Deze afname is in lijn met de afname in inhuur van extern personeel. Bij deze twee ministeries zijn ook de totale kosten voor de inhuur van extern personeel afgenomen.

In absolute aantallen laat het ministerie van Financiën de grootste toename zien van uitzendkrachten tussen het vierde kwartaal van 2021 en 2022. In de afgelopen jaren bevond bijna de helft van alle uitzendkrachten zich bij dit ministerie, waarschijnlijk als gevolg van de afhandeling van de toeslagenaffaire.

Ondanks dat het ministerie van VWS aanzienlijk hogere kosten heeft, ruim 3 keer de Roemer-norm, is er toch sprake van een afname in het aantal uitzendkrachten (-55%).

Bron: Jaarrapportage Rijksbedrijfsvoering 2020-2022. Bewerking FlexNieuws

Oorzaken toenemende kosten
De externe inhuur is in 2020 en 2021 deels toegenomen als gevolg van de Covid-crisis, en ook in 2022 blijft dit stijgen. Volgens de Ministeries is het inzetten van extern personeel nodig door nieuwe projecten zoals de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, het Groningen-dossier en de energietransitie.

Naast de externe expertise, wijst de Rijksoverheid ook op de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures kunnen niet worden ingevuld. Het openlaten van die plekken wordt als ongewenst gezien, vanwege politieke en maatschappelijke druk om problemen op te lossen.

Klik om toegang te krijgen tot jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2022.pdf

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.