"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU kritisch op kabinetsplannen uitzendbranche: “De goeden zullen gaan lijden onder de kwaden”

“We zijn een voorstand van de verplichte certificering zoals het kabinet voorstelt, om zo het kaf van het koren te scheiden. Maar we moeten ook zorgen dat de goeden niet zullen lijden onder de kwaden.” Dat zegt ABU directeur Jurriën Koops op BNR.

Hij doet zijn uitspraken vlak voordat de Tweede Kamer met minister Van Gennip (SZW) praat over misstanden rond arbeidsmigranten en de daaruit voortkomende certificeringsplicht.

Teveel regels 
Door de certificering te verplichten voor de hele branche, span je volgens Koops het paard achter de wagen. “Er wordt een enorme hoeveelheid normen en regels die in het certificaat worden opgenomen. Elke misstand wordt van een regel voorzien. Daarmee wordt dit onuitvoerbaar en niet te handhaven. Dat is een teleurstelling. We willen dat dit een succes wordt. Wij kampen al langer met deze problemen (rond arbeidsmigratie). Die moeten hard aangepakt worden.”

Koops vindt dat regels proportioneel moeten blijven. Als voorbeeld geeft hij de wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de registratie van arbeidsmigranten door uitzendbureaus te laten doen. “Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten goed geregistreerd staan, maar dat is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze regels horen niet in een certificaat thuis.”

Focus op handhaving
De ABU directeur pleit voor een effectieve en eenvoudige regeling. Daarbij moet er vooral meer aandacht komen voor handhaving. “We hebben geen gebrek aan regels maar een gebrek aan handhaving.”

Volgens Koops is 90-95% van de branche is volstrekt bonafide. “Er is ook een deel waar het echt niet deugt. Dat probleem is hardnekkig. Daar past wat ons betreft het certificaat bij. Met regels die echt iets doen tegen de malafiditeit. Daarmee komen we een stap verder. Bouw het niet verder uit. Investeer in handhaving, niet alleen via de inspectie maar ook via accountants. Dat krijg je een systeem waar iedereen tevreden mee is en waarbij ook de goed willende bedrijven niet onevenredig in de weg worden gelopen.”

Bron: BNR

Lees ook:
Kabinet steunt aanbevelingen aanjaagteam Roemer
Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus
AWVN: maak certificeringsstelsel uitleners eenvoudiger

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.