"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Medewerkers in loondienst minder bang om hun baan te verliezen

Nederlanders in loondienst steeds minder bang om hun baan te verliezen

50-plusser in loondienst vreest minst voor zijn baan

Van alle lagen van de Nederlandse beroepsbevolking zijn het de 50-plussers in loondienst die het minst bang zijn om hun baan in de komende 12 maanden te verliezen. Vanaf 2019 is iedereen in loondienst minder bang geworden. In 2022 was nog maar 6,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking bang om in de komende 12 maanden zijn of haar baan te verliezen. Dat is een van de opvallende uitkomsten van onderzoek van Intelligence Group. Het onderzoek wordt sinds 2003 elk kwartaal gehouden onder 4.000 personen en is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Sinds 2020 zie je dat steeds minder mensen in loondienst bang waren dat ze binnen een jaar hun baan kwijt zouden raken. Zowel mannen als vrouwen in loondienst vreesden niet of nauwelijks voor baanverlies in de afgelopen twee jaar. En dat is eigenlijk nog steeds zo.

Bij de vrouwen was vorig jaar 6,4 procent bang om haar baan te verliezen, terwijl bij de mannen het percentage in 2022 net iets hoger lag en nog net geen 7 procent was.

Wat verder blijkt uit gegevens van Intelligence Group is dat universitair geschoolden, die in loondienst zijn, net iets banger zijn om zonder werk te komen zitten dan mensen die een (v)mbo of hbo-opleiding op zak hebben en in loondienst zijn. Ook dit is in de afgelopen jaren zo gebleven.

Bron: Intelligence Group, 2 maart 2023

Een ander opmerkelijk feit uit het onderzoek is dat vooral ouderen bijna niet bang meer zijn om hun baan te verliezen. Hoe ouder, hoe minder bang hij of zij is om zonder werk te zitten. Zoals gezegd zijn 50-plussers in loondienst er het zekerst van dat zij over 12 maanden hun baan nog zullen hebben. De opwaartse trend in deze leeftijdsgroep is al waar te nemen vanaf 2019.

In 2022 was nog maar 5,8 procent van de 50-plussers in loondienst bang dat hij of zij zijn baan binnen 12 maanden zou verliezen, terwijl dit in 2019 nog 8,4 procent was.

Ter illustratie: Onder de 30-minners in loondienst was in 2022 nog altijd 9 procent bang dat hij of zij zijn baan binnen een tijdsbestek van een jaar zou verliezen, terwijl dat in 2019 bij die leeftijdsgroep ongeveer 10 procent was.

“Deze cijfers geven toch ook een ander beeld van de meest ervaren groep op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij hebben meer vertrouwen dan voorheen over hun eigen arbeidsmarktpositie. Toenemende en blijvende arbeidsmarktkrapte, vergrijzing, aanhoudende economische groei alsmede het uitblijven van grote reorganisaties, hebben ervoor gezorgd dat de positie van ouderen in loondienst alleen maar sterker is geworden. Daar komt nog bij dat deze groep meer verworven rechten heeft en dat zij dichter bij hun pensioen zitten waardoor zij zich beter beschermd voelen,” aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.

De reden dat mensen de afgelopen jaren steeds minder angstig zijn geworden om hun baan te verliezen komt onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt, de lage werkloosheidscijfers en het uitblijven van massaontslagen. En misschien komt het volgens Intelligence Group ook wel omdat mensen steeds meer rekenen op de overheid als het even tegenzit. De NOW-regeling is hier een goed voorbeeld van. Die heeft bij mensen waarschijnlijk het beeld versterkt dat de overheid in moeilijke tijden toch wel bijspringt.

Bron: Intelligence Group, persbericht 2 maart 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.