"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vijftigplusser verwacht gevolgen loopbaan vanwege economische onrust

Ruim vijftien procent van de vijftigplussers geeft aan te verwachten vanwege de huidige economische onrust door te moeten werken na de pensioenleeftijd. Bijna twee op de vijf stelt dat zij het vanwege de huidige situatie lastig krijgen op de arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend Nederlandse vijftigplussers uitgevoerd in opdracht van Indeed, in Nederland en wereldwijd de grootste vacaturesite. Toch zijn de vijftigplussers positief gestemd: zes op de tien stelt dat zij juist een oplossing zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Naast dat zij verwachten dat de economische onrust implicaties gaat hebben voor hun pensioen, zijn zij bevreesd voor de gevolgen voor hun huidige baan. Bijna twee op de vijf (38 procent) gelooft dat hun leeftijdsgroep het vanwege de economische beroering zwaar gaat krijgen op de arbeidsmarkt, bijna een derde (32 procent) geeft aan dat zij geloven vanwege de huidige situatie eerder hun baan te verliezen dan jongere werknemers. “De inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud zijn een acuut probleem voor veel vijftigplussers”, zegt Kelly Oude Veldhuis van Indeed. “Dit komt bovenop de onzekerheid rondom de discussie over pensioenhervormingen en het mogelijk verhogen van de pensioenleeftijd.”

Krapte op de arbeidsmarkt
Ruim zes op de tien vijftigplussers stelt dat hun generatie een belangrijke rol speelt bij het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Veertig procent geeft aan doorwerken na de pensioenleeftijd een goede oplossing voor de krapte te vinden. Wat betreft het verhogen van de pensioenleeftijd om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen zijn de vijftigplussers minder positief: slechts acht procent noemt dit een oplossing. Oude Veldhuis: “De discussie over het aandeel parttime werkende Nederlanders wordt momenteel stevig gevoerd. Tot op heden gaat echter maar weinig aandacht uit naar het onbenutte potentieel van deeltijdwerken door pensioengerechtigden. Terwijl de invloed van die groep op de arbeidsmarkt gigantisch is.”

Vijftigplusser gemotiveerd door te werken
Aan de vijftigplussers ligt het niet, blijkt uit de resultaten. Ruim een kwart (27,1 procent) geeft aan graag door te werken nadat zij de pensioenleeftijd hebben bereikt, ruim een derde (35,7 procent) geeft aan na het pensioen te willen deeltijdwerken. “De bereidwilligheid om door te werken na de pensioenleeftijd is groot. Het is nu van groot belang dat werkgevers die groep ook de kans geven”, zegt Oude Veldhuis.

Stimulans vanuit de werkgever
Werkgevers spelen een bepalende rol in het besluit van vijftigplussers om wel of niet door te werken na de pensioenleeftijd, aldus de vijftigplussers. Ruim een derde (36 procent) vindt dat werkgevers dit moeten stimuleren. En niet alleen werkgevers kunnen onderdeel zijn van de oplossing. Dertig procent zegt dat de overheid een bepalende rol speelt. Oude Veldhuis: “Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat de Nederlandse bevolking binnen twintig jaar voor de de helft uit vijftigplussers bestaat. Het is ondenkbaar dat deze groep dan geen significante rol op de arbeidsmarkt zou spelen, maar dat dreigt nu wel te gebeuren. Kortom, maak het aantrekkelijk voor mensen om ook na hun pensioenleeftijd een bijdrage te leveren”, besluit Oude Veldhuis.

Onderzoeksverantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1069 Nederlanders, in de leeftijdscategorie 50 t/m 67 jaar, die niet arbeidsongeschikt zijn en die niet met pensioen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelwizard in opdracht van Indeed. Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252.

Bron: Indeed, persbericht 12 oktober 2022

Lees ook
ABU: vier toekomstscenario’s voor werk in 2030

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.