"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vakbonden en werkgevers oneens over toekomst flexwerk

Minister Van Gennip (SZW) volgt een advies van werkgevers en vakbonden om flexwerk te beperken en een dienstverband interessanter te maken. Maar beide partijen verschillen van mening over de interpretatie van hun eigen advies.

Volgens NRC zijn er meerdere voorstellen waar verschil van inzicht over bestaat.

Gelijkwaardig versus pensioen
Een van die punten is het advies dat voor uitzendkrachten ‘het totaal aan arbeidsvoorwaarden ten minste gelijkwaardig’ moet zijn aan collega’s met een vast dienstverband. Met andere woorden: uitzendkrachten zijn nooit goedkoper dan vaste medewerkers. Volgens de werkgevers geldt dit niet voor de pensioenregeling, maar volgens FNV geldt het voor het hele pakket.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten waren vorig jaar het grootste struikelblok. De werkgevers vonden het onuitvoerbaar als een uitzendkracht elke week ergens anders werkt. De oplossing was om het ‘gelijkwaardig’ te noemen, waarbij verschillen konden worden gecompenseerd. Ook zou de uitzendsector de pensioenregeling naar marktconform niveau tillen. De werkgevers vinden nu dat pensioen en arbeidsvoorwaarden elkaar compenseren, terwijl de FNV vindt dat was afgesproken dat het pakket als geheel gelijkwaardig moet zijn.

Recht op terugkeer
Een ander punt gaat over langdurig ziek personeel. Er is afgesproken dat werkgevers na één van de twee jaar moeten inzetten op begeleiden naar werk elders. Van Gennip vraagt zich nu af of daar een wetswijziging mee werd bedoeld. In dat geval zouden werknemers na één jaar ziekte hun recht terugkeer verliezen. Dat is onbespreekbaar voor de vakbonden, maar het is juist wat de werkgevers graag zien.

Deeltijd-WW
Een derde punt is de introductie van ‘deeltijd-WW’. Werkgevers mogen hun medewerkers dan verplichten tijdelijk minder te werken. Dat wordt gecompenseerd door een werkloosheidsuitkering, maar in welke verhouding gaan werkgevers en werknemers dat betalen? Het kabinet wil de beurs er niet voor trekken.

Na de zomer
Voor werkgevers en vakbonden is het belangrijk om overeenstemming te bereiken, want alleen zo houden ze invloed. Ook voor de minister is het met eensgezinde sociale partners makkelijker om het politiek voor elkaar te krijgen. Na de zomer praten werkgevers en bonden verder.

Ook in de uitzendsector zelf worden de pensioenen besproken. “Wij willen eruit komen met de vakbonden”, zegt directeur Jurriën Koops van ABU. “Voor een deel moet dat in Den Haag gebeuren, voor een deel bij ons aan de cao-tafel.”

Bron: NRC, 20 juli 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.