"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitzendkrachten en huisvesting – hoe zijn de regels?

Uitzendkrachten en huisvesting

Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero
Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom!

Krapte op de arbeidsmarkt en huisvestingsproblematiek, twee veel besproken onderwerpen die ook in de uitzendwereld elkaar raken.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen we zien dat er steeds meer uitzendkrachten vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald. Deze uitzendkrachten zullen veelal moeten worden gehuisvest. Vaak wordt er door de uitzendbureaus huisvesting aangeboden. Om niet wenselijke situaties te voorkomen, zijn er een aantal regels waaraan moet worden voldaan.

We merken bij inspecties dat uitzendondernemingen niet altijd op de hoogte zijn van die regels. Dat kan vervelende consequenties hebben en in het bijzonder wanneer er inhoudingen onder het minimumloon plaatsvinden.

Wat staat er in de uitzend cao (ABU en NBBU)?
In artikel 36 van de uitzend cao staan de spelregels beschreven. Kort samengevat:

 1.  Huisvesting kan worden aangeboden maar niet verplicht worden gesteld.
 2. Huisvesting moet voldoen aan de huisvestingsnormen als:
  a. De uitzendonderneming een inhouding of een verrekening doet op het loon van de uitzendkracht ten behoeve van huisvesting van de uitzendkracht of
  b. De uitzendonderneming een overeenkomst is aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de huisvesting.
  In de huisvestingsnormen staat beschreven dat uit de administratie van de uitzendonderneming alle huisvestinglocaties met daarbij vermeld het aantal bewoners inzichtelijk is. Ook worden hier de eisen van de huisvestingslocaties benoemd, bijvoorbeeld het soort woning, de oppervlakte en wat er in de woning aanwezig moet zijn. Alle exacte huisvestingsnormen zijn terug te vinden in bijlage V van uitzend cao.
 3. Mogelijkheid tot inschrijving in de Basisregistratie Personen wordt benoemd.
 4. Er mogen kosten in rekening worden gebracht voor de huisvesting, maar nooit meer dan de werkelijke kosten. Bij afwezigheid van een betalende uitzendkracht, mogen er niet nogmaals voor dezelfde huisvesting kosten in rekening worden gebracht bij een andere uitzendkracht.
 5. Bij einde uitzendovereenkomst wordt de uitzendkracht niet direct uit huis geplaatst maar biedt de uitzendonderneming de uitzendkracht een redelijke termijn om de woning te verlaten. Redelijke termijn is afhankelijk van onzekerheid omtrent einde overeenkomst, duur van de overeenkomst, de mogelijkheid van terugkeer naar het land van herkomst en eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 6. Bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding wordt ten minste rekening gehouden met artikel 15 lid 2 van de cao (de kennisgevingstermijn van 10 werkdagen).

Extra voorwaarde
Wanneer een uitzendonderneming lid is van de ABU of de NBBU dan staat er in het huishoudelijk reglement dat de huisvesting moet voldoen aan het SNF-keurmerk. Bij een ABU- of NBBU-controle is dit een controlepunt waaraan moet worden voldaan.

Ook wanneer er inhoudingen voor huur worden gedaan onder het wettelijk minimumloon, is één van de voorwaarden dat het uitzendbureau en de huisvesting gecertificeerd moeten zijn conform de SNF-norm. Dit geldt voor alle uitzendbureaus, ook wanneer deze niet lid zijn van de ABU of de NBBU.

SNF keurmerk
De afkorting SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen.
De stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen.

Zoals zojuist beschreven is het SNF-keurmerk een extra voorwaarde onder bepaalde omstandigheden. Maar ook als je niet onder die extra voorwaarden valt, is het mogelijk om je aan te melden bij SNF wanneer je huisvesting organiseert voor uitzendkrachten.

Lees ook
Interview SNF-keurmerk: inspecteurs checken alle locaties, hoe werkt dat?
Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan

Linda Bol is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero.