"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Marco Bastian, NBBU, over arbeidskrapte, jongeren en certificering uitzenders

Marco Bastian
Marco Bastian

Rol de rode loper uit voor de jongeren die straks de kar moeten trekken

Dat zegt Marco Bastian, directeur van NBBU, in zijn opiniestuk dat hier – in overleg – integraal is te lezen:

De vergrijzing is nog niet eens goeddeels begonnen en we lopen nu al achter de feiten aan. De personeelstekorten zijn een serieus probleem en worden nog eens versterkt door terugloop in divers essentiële opleidingen. Fijn zo’n opbeurende boodschap. Dat is vast precies waar u zo vlak voor de vakantie op zat te wachten. Maar uit de lucht vallen komt hij niet. Zeker in onze sector weten we dondersgoed dat het al maandenlang steeds moeilijker wordt goed personeel te vinden.

Het FD meldde onlangs dat de energietransitie in gevaar komt door een terugloop in techniekstudenten. FD-columnist Mathijs Bouman sprak van een ‘ramp in slow motion’. De grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd wachten steeds dringender om een oplossing zolang er onvoldoende mensen beschikbaar zijn om ze aan te pakken.

Net als in het hoger onderwijs neemt op de arbeidsmarkt het belang toe om mensen ervan te overtuigen voor jouw studie of organisatie te kiezen. De enige juiste manier is om in het belang te denken van de mensen die je wilt bereiken. Neem voor hen alle de drempels weg. Lukt dat niet, dan sluit je de rijen.

Onze branche krijgt straks te maken met een verplichte certificering. Om malafiditeit in de branche uit te bannen, is het de bedoeling dat elke onderneming die in Nederland werknemers uitleent aan een ander bedrijf gecertificeerd is. Als NBBU omarmen we dit idee. Het maakt de markt transparanter en verbetert de positie van werknemers. En dat is hoog tijd, want als branchevereniging zijn we inmiddels meer dan klaar met partijen die mensen als witgoed behandelen en hen inruilen zodra ze hen hebben opgebruikt.

De grote is vraag is wel hoe goed het nieuwe stelsel kan worden gehandhaafd. Het zal nog een harde dobber worden om voldoende inspecteurs te vinden. Mede om die reden plaats ik nog steeds mijn kanttekeningen bij het voornemen om aan certificering een waarborgsom te koppelen.

Een waarborgsom van een ton bovenop certificering bemoeilijkt vooral het ondernemerschap van bonafide bedrijven. Het zal malafiditeit niet tegengaan en is bovendien een extra administratieve drempel om een bedrijf te beginnen. Met name de jongere generatie ondernemers zal hiervan de dupe zijn, terwijl juist zij de innovatieve kracht bezitten om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden.

Uiteindelijk is het die jongere generatie die het straks moet doen. Over pak hem beet tien jaar staan zij aan het roer. Hoe is het tegen die tijd gesteld met personeelstekorten? Automatisering, robotisering en digitalisering12 bieden wellicht enig soelaas, maar zijn geen definitieve oplossing. Met die gedachte in het achterhoofd is het des te belangrijker goed te bedenken of en welke nieuwe drempels we met nieuwe regelgeving opwerpen. In elke sector gaat er meer goed dan verkeerd. Het goede stimuleren en het verkeerde gericht uitbannen, zou de strategie moeten zijn. Dat begint met leggen van een rode loper voor de jongeren die straks de kar gaan trekken.

Bron: NBBU.nl, juli 2022

Lees ook
Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.