"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO Retail Non Food, nieuwe loontabellen en mogelijk eenmalige uitkering

Nieuwe loontabellen en mogelijk een eenmalige uitkering in de CAO Retail Non Food

Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Mocht er ooit een prijs beschikbaar gesteld worden voor de cao met de meest complexe loonstijging, dan is de winnaar nu reeds bekend. Om de constructie per 1 juli van dit jaar duidelijk te maken moeten er meerdere uitlegpagina’s gelezen worden en is er zelfs een tool ontwikkeld om de juiste lonen te berekenen. Het moet toch niet gekker worden….
Gelukkig zijn de per 1 juli geldende loontabellen ook al beschikbaar, dus voor iedereen die netjes ingeschaald was in loongebouw, is het een piece of cake. Toch?

Voor de zekerheid en voor al die werknemers die met hun loon ergens tussen de loontreden in zweven hieronder een handleiding.

Uitgangspunten
Per 1 juli stijgen de lonen met 1,81% én met 2,5% tot aan het nieuwe maximum van de schaal.

Voor degenen die niets zouden krijgen, is er een eenmalige uitkering beschikbaar van 6 * het maandsalaris van juni. Op deze uitkering mogen eventueel dit jaar al betaalde verhogingen, bonussen en provisie verrekend worden.

Eerst worden de lonen verhoogd met 1,81%. Het oude maximum van de schaal is dan verhoogd tot een ‘tussenmaximum’. Vervolgens wordt dit tussenmaximum verhoogd met 2,5% en ontstaat het nieuwe maximum. Waarom is dat belangrijk zou je zeggen? Dit is belangrijk omdat het tussenmaximum bepaalt of je direct naar het nieuwe maximum gaat en dan geen recht meer hebt op een eenmalige uitkering.

Procedure

Stap 1
Bepaal of je werknemer op dit moment onder het maximum van zijn schaal verdient. En met het maximum wordt dan echt het onderste bedrag in de loonschaal bedoeld, dus onderaan het extra loongebouw. Dit extra loongebouw wordt meestal met een afwijkende kleur aangegeven.

Voorbeeld: zie bijgaande afbeelding uurlonen

Met het maximum wordt dus in dit geval € 12,17 bedoeld.
Zo ja, dus als jouw werknemer minder dan het huidige maximum verdient, dan verhoog je zijn loon met 1.0181 en vervolgens met 1.025. Zat je werknemer al netjes in een schaal, dan zul je zien dat de uitkomst van bovenstaande vermenigvuldiging in de nieuwe tabel voorkomt. Als hij tussen twee schalen in zweefde, dan zal dit nu ook zo zijn.

Zo nee, dan ga je naar stap 2.

Stap 2
Bepaal of je werknemer op dit moment boven het oude maximum maar onder het tussenmaximum zit. Dit tussenmaximum wordt genoemd in de nieuwe loontabellen, maar kun je ook zelf berekenen door het oude maximum met 1,0181 te verhogen. Het oude maximum van schaal B bedroeg bijvoorbeeld € 11,66, het tussenmaximum is dan € 11,66 * 1.0181 = € 11,87.

Zo ja, dan verdient jouw werknemer per 1 juli het nieuwe maximum oftewel in schaal B € 11,87 * 1.025 = € 12,17. Er is dan geen recht meer op een eenmalige uitkering.

Zo nee, dan ga je naar stap 3.

Stap 3
Bepaal of je werknemer op dit moment meer verdient dan het tussenmaximum maar minder of gelijk aan het nieuwe maximum. Uitgaand van schaal B dus meer dan € 11,87 maar minder of gelijk aan € 12,17.

Zo ja, dan is zijn nieuwe salaris altijd het nieuwe maximum, in schaal B is dit € 12,17. En daarnaast heeft hij recht op een eenmalige uitkering van 6 * het maandsalaris van juni * 2,5%.
Zou de werknemer uit bovenstaand voorbeeld in juni € 12,00 per uur verdienen, dan was zijn maandloon € 1.976. De eenmalige uitkering bedraagt dan 6 * € 1.976 * 2,5% = € € 294,40.

Zo nee, wat dus betekent dat hij nu al boven het nieuwe maximum verdient, dan houdt hij zijn huidige loon, maar heeft hij wel recht op een eenmalige uitkering van 6 * zijn maandsalaris uit juni * 2,5%.

NB: heb je geen vast loon en ben je na 1 januari 2022 in dienst getreden, dan wordt de eenmalige uitkering berekend over het gemiddelde loon over de maanden waarin je in dienst was tot en met juni 2022.

Verrekeningen
Zoals gezegd mag een werkgever dit jaar gegeven bonussen, structurele verhogingen en provisies verrekenen op de eenmalige uitkering. En die structurele verhoging van 2,5% voor diegenen die op het nieuwe schaalmaximum terecht komen uit stap 3 telt hierin mee. Het wordt steeds lastiger… Laten we hieronder kijken wat de gevolgen zijn.

De werknemer uit stap 3 heeft in de basis recht op een eenmalige uitkering van € 294,40. Zijn structurele verhoging bedraagt echter € 12,17 (nieuwe maximum) – € 12,00 (huidig loon) = € 0,17. Omgerekend naar een maandsalaris is dit € 27,99. Zijn feitelijke eenmalige uitkering bedraagt dan € 294,40 – € 27,99 = € 266,41.

Situatie 1
Werknemer A is ingedeeld in schaal B van de cao met 3 functiejaren. Zijn huidige uurloon bedraagt € 10,99 wat precies gelijk is aan de schaal. Het oude maximum van deze schaal bedraagt € 11,66.
Per 1 juli ontvangt hij een salarisverhoging van 1,81% ( € 10,99 * 1.0181 = € 11,189) en daaroverheen een extra verhoging van 2,5%. Het uiteindelijke uurloon bedraagt dan € 11,19 * 1.025 = € 11,47. Een blik op de nieuwe loonschaal per 1 juli 2022 (zie onderaan het artikel) laat zien dat dit precies het uurloon is van bij schaal B met 3 ervaringsjaren staat. Deze werknemer heeft nu geen recht op een eenmalige uitkering.

Situatie 2
Werknemer B is ook ingedeeld in schaal B maar werkt al veel langer. Haar uurloon is vastgesteld op € 11,80 wat boven het huidige maximum ligt, en ook onder het tussenmaximum. Haar nieuwe uurloon wordt onmiddellijk het nieuwe maximum van € 12,17, er is geen recht op een eenmalige uitkering.

Situatie 3
Werknemer C is ingedeeld in schaal D en verdient een uurloon van € 13,45. Het huidige maximum bedraagt € 13,01, het tussenmaximum bedraagt € 13,01 * 1.0181 = € 13,24, het nieuwe maximum bedraagt € 13,57.
Deze werknemer wordt verhoogd naar het nieuwe maximum van € 13,57 per uur én ze krijgt een eenmalige uitkering van € 13,45 * 164,67 (omrekening naar maandloon) * 6 * 2,5% = € 332,22.
De structurele verhoging die ze al gehad heeft is € 13,57 – € 13,45 = € 0,12 per uur oftewel € 19,76 per maand. Haar eenmalige uitkering wordt dan € 332,22 – € 19,76 = € 312,46

Situatie 4
Werknemer D werkt ook in schaal D en heeft een uurloon van € 15,00. Ver boven het nieuwe maximum dus. Deze werknemer heeft alleen recht op een eenmalige uitkering van € 15 * 164,67 * 6 * 2,5% = € 370,51.

Het zal jullie ondertussen wel duizelen. En dat begrijp ik heel goed, want het is echt complexe materie. Gelukkig heeft InRetail, de branchevereniging in de Retail Non Food een rekentool beschikbaar gesteld.

En zoals gezegd is de nieuwe loontabel per 1 juli ook inmiddels gepubliceerd. Hieronder de loontabel die geldt voor Mode, juweliers, parfumerieën, verf- en woninginrichting. De andere tabellen zijn te vinden in de cao of op de website van InRetail.

Uurlonen CAO Retail Non Food, mode, juwelier, parfumerieën, verf en woninginrichting.
Uurlonen CAO Retail Non Food, mode, juwelier, parfumerieën, verf en woninginrichting

Succes!

Lees ook
CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?
Belang van opleiding medewerkers backoffice in uitzendland zwaar onderschat

Nettie Alkema is consultant en salarisadviseur.