"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Randstad, Adecco, ManpowerGroup, trend in omzet en marge

De grote, beursgenoteerde uitzenders hebben hun financiële resultaten van het vierde kwartaal van 2021 gepresenteerd:

Randstad Q4 2021
The Adecco Group Q4 2021
ManpowerGroup Q4 2021

Dat geeft ons de mogelijkheid om de performance van deze uitzenders met elkaar te vergelijken, waarbij we ons richten op de bruto omzet en bruto marge.

Beide kenmerken laten een stijgende lijn zien bij de drie uitzenders, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Hoogste tijd om dieper in de cijfers te duiken.

Verandering bruto omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken, heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal van 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. Met onderstaande grafiek als resultaat:

%verandering omzet (2007 = 0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021
%verandering omzet (2007 = 0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021

Dat uitzenders crisisgevoelig zijn blijkt overduidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis laat een snelle krimp van 20% – 30% van de bruto omzet zien met een snel herstel in de periode 2012 – 2015. Tot zover de redelijk gelijk opgaande ontwikkeling, want na 2015 heeft Randstad een duidelijk sterkere groei van de bruto omzet in vergelijking met Adecco en ManpowerGroup. De richting van de trendlijnen blijft overigens sterk vergelijkbaar. Zo is de aan de pandemie gerelateerde dip bij alle drie de uitzenders duidelijk zichtbaar, evenals het daarop volgende herstel.

Hoe dan ook, Randstad heeft zich sinds het einde van de financiële crisis duidelijk beter ontwikkeld (met betrekking tot de bruto omzet) dan Adecco en ManpowerGroup. Waar Randstad een duidelijke groei van de bruto omzet laat zien is dit voor de andere twee uitzenders een volledig ander verhaal. Zij blijven steken op een nulgroei in vergelijking met 2008.

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om de procentuele veranderingen sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021
%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was en is de absolute winnaar als het om de groei van de brutomarge sinds 2008 gaat. En, niet onbelangrijk, Adecco is ook de enige van de drie uitzenders die een groei van de brutomarge kan overleggen in deze periode. Randstad en ManpowerGroup blijven steken in een (forse) krimp. De vraag dringt zich dan onwillekeurig op of Randstad haar groei in bruto omzet heeft gekocht door het weggeven van marge.

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2021
Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2021

Manpower laat een nogal moeizame ontwikkeling van de brutomarge zien. Feitelijk heeft deze trendlijn vrijwel de gehele periode die de grafiek omvat in een dalende lijn gezeten. Het enige lichtpuntje is een stijging van de trendlijn sinds enkele kwartalen. Mogelijk heeft ManpowerGroup het lek gevonden en gedicht. Maar ondertussen is de brutomarge nog altijd meer dan 10% lager dan voor de financiële crisis. En ver verwijderd van haar twee grootste concurrenten wereldwijd.

Als zelfstandig adviseur ondersteunt Marc Drees bedrijven met de optimalisatie van user experience, interaction en usability.