"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verschuiving van langlopend naar kortlopend verzuim

Werkgevers kunnen hoopvol zijn over 2022, tenminste als er naar de lengte van het ziekteverzuim van werknemers wordt gekeken.

Verzuimduur ziekmeldingen in 2021
Bron: HCS

Arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS signaleert in december een snelle verschuiving van lang naar kortverzuim. De eerste cijfers van januari laten een voortzetting hiervan zien, aldus James van der Spek, directeur Arbodienstverlening & IT bij deze organisatie.

Het lang verzuim is sinds de start van COVID begin 2020 aanzienlijk opgelopen. Nog steeds zijn er veel personen afwezig die aan het begin van de pandemie uitvielen. Wel ziet HCS dat afgelopen maanden een kentering in gang is gezet waarbij kort verzuim duidelijk de overhand neemt.

Begin 2021 was slechts 1 op de 7 werknemers na 10 dagen weer aan het werk, de overgrote groep (70%) was langer dan 50 dagen ziek. Eind vorig jaar, met name in december, is het aandeel kort verzuim toegenomen tot 40%, 4 van de 10 werknemers was binnen 10 dagen weer aan de slag. Het relatief milde ziektebeeld bij de virusvariant Omicron is daarbij de voor de hand liggende verklaring.

Volgens Van der Spek staan zeker nog niet alle seinen op groen. ‘De combinatie van het toegenomen korte verzuim en de nog relatief hoge aantallen lopende zaken met lang verzuim zorgt nog steeds voor problemen. Dit leidt nog steeds tot een forse belasting voor werkgevers, het nog werkende personeel en de arbodienstverleners.’

Bron: HCS, persbericht 2 februari 2022

Lees ook
Nieuwe editie boek ‘Als de werknemer verzuimt’ (Jaco Coster en Ben de Bruin)

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.