"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

4 stappen om de Adequate Pensioenregeling succesvol in te voeren

4 stappen om de Adequate Pensioenregeling succesvol in te voeren!

Johan van Eekhout
Johan van Eekhout

Door Johan van Eekhout, Managing Partner Van Eekhout Groep en Voorzitter Pensioenorde

Sinds 1 januari 2021 moet iedere payroll-werkgever of intra concern uitzendonderneming de juiste pensioenoplossing bieden aan zijn of haar payroll-medewerkers.

Uitgangspunt is het volgen van de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling van de inlener. Indien het volgen van de pensioenregeling niet kan of administratief ingewikkeld is mag men uitwijken naar de Adequate Pensioenregeling.

Stap 1:
De wet gaat er van uit dat de payroll-werkgever de beloning en arbeidsvoorwaarden moet volgen van de inlener. Voor het pensioengedeelte zal er dus eerst een onderzoek gedaan moeten worden naar de pensioenregelingen van de inlener(s).

De vraag die beantwoord moet worden is: Kan e/o moet ik eventueel verplicht aansluiten op de pensioenregeling van de inlener of volstaat de adequate pensioenregeling?

Stap 2:
Uit de 1ste stap kan blijken dat er meerdere pensioenregelingen zijn waar je als payroll-werkgever op zou moeten aansluiten. Denk hier bijvoorbeeld aan de pensioenfondsen voor: de Bouw, Metaal of Vervoer. In deze situatie zal er vaak een combinatie gemaakt moeten worden tussen de adequate pensioenregeling en bijvoorbeeld BPF Bouw. Het alleen aanbieden van de adequate pensioenregeling is in dit soort gevallen niet voldoende om aan de wet te voldoen.

Stap 3:
Uit stap 2 is gebleken welke soorten pensioenregeling de payroll-werkgever moet aanbieden. Alleen adequaat pensioen of een combinatie van regelingen.

Voor medewerkers die bij een verplicht gesteld pensioenfonds (zoals BPF Bouw) moeten worden ondergebracht, zal er contact met het fonds moeten worden opgenomen. De meeste verplicht gestelde fondsen kunnen een koppeling met salarispakketten maken op basis van het zogenaamde Universele Pensioen Aangifte (UPA) protocol.

Voor de overige medewerkers is de adequate pensioenregeling de aangewezen route. In tegenstelling tot de verplicht gestelde pensioenfondsen kunnen de meeste verzekeraars niet met een UPA-koppeling werken en zal er een koppeling gebouwd moeten worden tussen de uitvoerder en het salarispakket van de payroll-werkgever.

Stap 4:
Uit stap 3 is gebleken dat er een koppeling* gebouwd moet worden tussen het salarispakket en de uitvoerder van de adequate pensioenregeling. De keuze van de uitvoerder wordt echter wel mede bepaald door:
– de gekozen verloningsperiode (week, 4 weken of maand);
– seizoensarbeid;
– overige bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Niet iedere uitvoerder zal alle verloningsvormen kunnen aanbieden en ondersteunen.

*Inmiddels zijn er werkende koppelingen in de markt aanwezig.

Lees ook
Wat betekent het SER-akkoord voor het StiPP-pensioen?
Invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven, een terugblik
Top 3 vergissingen bij invoering Adequate Pensioenregeling

Johan van Eekhout is managing partner van de Van Eekhout Groep en sinds 1994 pensioen- en inkomensadviseur. Hij is ook landelijk voorzitter van de Pensioenorde.