"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

55 relevante beroepen voor aanleg energie-infrastructuur

De klimaatplannen van het nieuwe kabinet zijn uitzonderlijk concreet maar de haalbaarheid valt te betwijfelen. Dat ligt onder meer aan de arbeidstekorten in de benodigde technische beroepen.

Tot die conclusie komen Sandra Phlippen en Jeannine van Reeken, economen van ABN AMRO in hun reflectie op het coalitieakkoord en de inschatting van (lange termijn) kosten zoals het CPB doorrekende.

Lees ook de UWV update – technici nodig voor klimaatdoelen

55 relevante beroepen voor energie-infrastructuur
“Wij verwachten dat de plannen lastig uitvoerbaar zullen blijken, omdat nu al een groot deel van de openstaande vacatures in beroepen die voor deze aanleg relevant zijn niet vervulbaar is. Wij analyseren de arbeidsmarktknelpunten voor 55 relevante beroepen in de energie-infrastructuur aanleg,” verklaren Phlippen en Van Reeken.

Helft vacatures voor monteurs moeilijk vervulbaar
Eind november 2021 is voor eenvijfde van de openstaande vacatures in beroepen rondom de aanleg van een energie-infrastructuur geen geïnteresseerde werkzoekende. In de figuur hieronder staan twee beroepen waarnaar veel vraag is; de monteur van elektrotechnische panelen en de hoofdmonteur elektriciteitsnetten. Voor beide beroepen geldt dat bijna de helft van de vacatures nu al moeilijk vervulbaar zijn.

hoofdmonteur elektriciteitsnetten - monteur elektrotechnische panelen

De kabinetsplannen voor de energie-infrastructuur vertalen zich voor een fors deel van die 22 miljard euro in loonkosten voor dit type zeer moeilijk te vinden werknemer.

Hogere lonen voor dit type specifieke arbeidskrachten kan een oplossing zijn, maar gezien de krapte in beroepsgroepen met deze vaak technische vaardigheden zal er mogelijk verdringing ontstaan waarin private arbeidskrachten de tocht naar het publieke domein maken. Arbeidsmigratie aanmoedigen komt daarbij als mogelijke alternatieve oplossing in zicht.

aandeel vacatures in energietransitie waarop werkzoekenden niet reageren

Meer werkgelegenheid in het publieke domein
Het kabinet zet ook in op een sterke toename van de werkgelegenheid in de publieke sector. In de kabinetsperiode leidt de bestedingsimpuls van de plannen uit het coalitieakkoord tot extra werkgelegenheid voor zo’n 113.000 personen. 18.000 extra mensen voor de zorg, 101.000 extra mensen voor de overige publieke sectoren en een krimp van 7000 werkzame personen in de private sector. Deze draai naar een fors grotere overheid moet in het licht worden gezien van de grote beleidsdossiers die het kabinet wil aanpakken in het publieke domein.

Bron: ABN AMRO, januari 2022

Lees ook
Waardering van technische specialisten en een heel goede samenwerking tussen klanten en leveranciers zijn de sleutel tot succes bij de vele uitdagende projecten die op stapel staan. Interview met TSG

UWV biedt inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)baan
Aantal vacatures voor groene banen blijft toenemen

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.