"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Belang van opleiding medewerkers backoffice in uitzendland zwaar onderschat

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Belang van opleiding backoffice medewerkers in uitzendland zwaar onderschat

‘Neem als uitzender je backofficemedewerkers serieus en leid ze op. Dat is geen luxe, de backoffice is de ruggengraat van je bedrijf.’

Gelijke beloning voor gelijk werk, en dan specifiek binnen de uitzendbranche, dat is de passie van cao- en salarisexpert Nettie Alkema.

“Het werk op de backoffice van een uitzendorganisatie behoort tot de moeilijkste takken van sport. Ik zeg het altijd zo: Je hebt salarisadministratie, wat door iedereen al als complex wordt ervaren, vanwege de voortdurende cao- en wetswijzigingen. Dan komt er een poosje niets en dan komt de uitzendverloning. Die is al een heel stuk complexer dan reguliere verloning. En dan heb je als kers op de taart nog de ET-verloning.

In uitzendland wordt de noodzaak van een grondige backoffice opleiding nogal eens onderschat. Je hebt echt meer nodig dan ervaring met een salarisverwerkingspakket. Ook al is dat dan een programma dat speciaal is gemaakt voor de uitzendbranche. Ik raad een volwaardige PDL-opleiding aangevuld met een brancheopleiding sterk aan voor backofficemedewerkers in de uitzendsector.

Als interimmer kom ik geregeld zowel bij reguliere salarisadministrateurs als bij uitzendorganisaties over de vloer en zie hoe er wordt gewerkt; welke vraagstukken er dagelijks voorbij komen. Uit die ervaring benadruk ik hier dat de taken en verantwoordelijkheden van een backoffice worden onderschat.”

Uitzendbedrijf staat of valt met kwaliteit van backoffice
“Overal waar ik ben, pleit ik daarom: neem het vak van backoffice medewerker serieus. Want je bedrijf staat of valt met de kwaliteit van de backoffice. Het zou de spil moeten zijn van je uitzendonderneming. De ruggengraat. En ja, natuurlijk heb je ook een salesafdeling nodig en een financiële afdeling. Want zonder hen is er geen omzet, geen financiële afwikkeling. Op de backoffice komt alles samen. Als daar fouten gemaakt worden krijgen je werknemers niet waar ze recht op hebben, wat tot vervelende consequenties leidt. Niet alleen verdwijnt het vertrouwen van je werknemer in jou als werkgever, maar ook opdrachtgevers zullen de facturen niet begrijpen en dus niet betalen. Ook de controles van de SNCU en de NEN-certificeerders zullen dan tot grote correcties en boetes leiden. Al die verantwoordelijkheid rust op de schouders van de backoffice medewerkers. Een volwaardige opleiding is dan wel het minste wat ze nodig hebben.

Het gebeurt nog te vaak dat ik bij een backoffice-afdeling kom en als ik dan vraag: wat zijn de onderdelen van de inlenersbeloning? de medewerkers mij glazig aan zitten te kijken. Terwijl dat de basis is in uitzendland!”

Zorg goed voor je uitzendkrachten
“Jongens, denk ik dan, kom op, dit moet echt beter, want je neemt onverantwoorde risico’s. En dan heb ik het nog niet eens over goed werkgeverschap. Je wilt in deze tijden van gebrek aan goede arbeidskrachten in ieder geval goed zorgen voor de mensen die voor je werken. Dat doe je, om te beginnen, door uit te zoeken waar ze recht op hebben in verhouding tot de bedrijven waar ze geplaatst worden.
Daarom heb ik er ook enorm voor gepleit dat de periodieken worden vermeld in de tool CAOWijzer.”

Periodieken
“Deze term duidt op de periodieke loonsverhoging waar mensen op grond van de cao recht op hebben, een onderdeel van de inlenersbeloning. Als je je werknemer niet tijdig een loonsverhoging toekent volgens de betreffende cao, voldoe je niet aan de inlenersbeloning. Dat betekent dat je bij een NEN- of SNCU-controle het risico loopt op naheffingen en boetes. Alleen maar de inschaling, dus het loon vaststellen waar iemand recht op heeft bij aanvang van het werk, is niet voldoende.

Je dient vast te stellen: de medewerker krijgt nu dit loon, maar wanneer krijgt hij/zij er een bedrag bij? De cao’s verschillen daarin. Een betrouwbare bron waar je kunt zien wanneer en hoeveel je het salaris van een werknemer dient te verhogen is daarom erg belangrijk.”

Het lastige is dat veel uitzendsalarisprogramma’s daar geen functionaliteit voor hebben.
In regulier salarisland kun je in de meeste salarisprogramma’s aangeven op welk moment iemand een salarisverhoging zou moeten krijgen op grond van de schaal die van toepassing is. Bij uitzendsoftware kan dat meestal niet. De backoffice zal dus zelf een procedure moeten bedenken van controle en uitvoering.”

Gewerkte perioden
“Daarom is het bijvoorbeeld super handig dat de tool CAOWijzer deze informatie biedt. De tool geeft de regels over het hoe en het wanneer. Het enige wat je dan nog moet doen is de verhoging ook daadwerkelijk doorvoeren…

In uitzendland wordt er gerekend met gewerkte weken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de fasentelling maar ook de wachttijd voor deelname aan de pensioenregeling van StiPP is hierop gebaseerd. In de uitzendsoftware is het begrip gewerkte weken dan ook uitgangspunt. In de meeste inlenerscao’s wordt er niet gerekend met gewerkte weken maar met gewerkte perioden als het gaat om toekenning van een periodiek. De verhoging vindt dan plaats na bijvoorbeeld een jaar, waarbij het aantal gewerkte weken in dat jaar geen rol speelt. Vastlegging, bewaking en uitvoering van een periodiek zijn dan eenvoudiger te verwerken.

De backoffice van de uitzendorganisatie moet een combinatie zien te vinden van aan de ene kant de registratie per gewerkte week en aan de andere kant de registratie per tijdseenheid. Dat maakt het complex.”

CAOWijzer vermeldt periodieken
“Daarom ben ik heel blij dat in CAOWijzer nu ook de periodieken zijn vermeld bij de belangrijkste cao’s.”

Informeren
“Alles wat helpt om mensen in de uitzendbranche te informeren vind ik prettig.
Het draait erom dat je goed voor je werknemers en/of uitzendkrachten wilt zorgen, dat je regelt dat zij het loon krijgen dat zij ook zouden krijgen als zij rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zouden zijn. Dat is de basis van de inlenersbeloning; van de Waadi.

Ik kom nog steeds wel eens tegen dat mensen langdurig op de onderste trede van een schaal zitten en dus te weinig betaald krijgen. Dat is dan nog niet eens omdat uitzendbureaus zo goedkoop mogelijk hun personeel weg willen zetten, maar vaak vanuit onwetendheid bij de backoffice. Als je dan een tool kunt gebruiken, die aangeeft: let op, er bestaat ook nog zoiets als periodieken en die pas je op deze manier toe, is dat een zegen.

Dat dit in CAOWijzer wordt toegelicht (na zoveel tijd heeft iemand recht op een periodiek, een loonsverhoging) daar ben ik als iemand met passie voor mijn vak erg blij mee.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Uitzendkrachten hebben recht op inlenersbeloning, CAOWijzer helpt

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.