"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers CAO Metaal en Techniek laten ultimatum verlopen

Donderdag om 13.00 uur verstreek het ultimatum dat de vakbonden maandag aan de werkgevers in de Metaal en Techniek hadden gesteld.

“Het was de laatste kans die we de ‘kleinmetaalbazen’ nog wilden bieden om langs reguliere weg een nieuwe cao te bereiken voor dik 300.000 werknemers,” aldus Bernard Zijlstra, bestuurder van CNV Vakmensen.

Onder deze CAO vallen metaalbewerkende bedrijven, installatiebedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebouwers maar ook de goud- en zilversmeden. Zijlstra: “Nu de onderhandelingen tot niets hebben geleid zijn we terug bij onze oorspronkelijke eisen voor die cao.”

De oorspronkelijke eisen zijn volgens CNV Vakmensen:
– voor iedere werknemer in de sector het recht om 3 jaar vóór de AOW-leeftijd gebruik te
kunnen maken van de RVU-regeling
– continuering van het generatiepact zoals die in de (geëxpireerde) cao staat
omschreven, met het recht op de 60-80-100 regeling
– uitbreiding van het verlofsparen van 50 weken naar 100 weken
– consignatiediensten worden door werknemers boven de 55 jaar uitsluitend op vrijwillige
basis verricht
– 1% van de loonruimte wordt beschikbaar gesteld voor een individuele leerrekening
– € 100.000,00 wordt beschikbaar gesteld aan vakorganisaties om instroom van
werknemers buiten de sector te stimuleren
– 3% loonsverhoging voor alle werknemers in de sector vloer €110,00 bruto per maand
– een stagevergoeding van minimaal € 200,00 bruto per maand
– aanvulling tot 100% van laatstverdiende salaris, op de uitkering op basis van wet WIEG
– betaald ouderschapsverlof
– faciliteren van tijd voor mantelzorg
– thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag
– 5 mei als feestdag opnemen in de cao

De vakbonden beraden zich nu op het actietraject.

Bron: CNV Vakmensen, 28 oktober 2021

Lees ook
CAO-onderhandelingen Metaal en Techniek verlopen moeizaam

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.