"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: 65.976 extra banen binnen banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 65.976 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen.

Ten opzichte van Q1 2021 zijn er 5.451 meer banen in Q2, een toename van 4%. Het aantal werkzame personen is in Q2 2021 toegenomen met 5.002 personen. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers Banenafspraak.

Toename aantal werkzame personen
In Q2 2021 werken 122.563 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in Q2 werk vond (8.045) is groter dan het aantal personen dat werk verloor (4.328) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (1.888) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (603). Dit veroorzaakt de positieve toename (5.002) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Toename aantal personen
Ten opzichte van Q1 zijn er 2.538 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 241.259 personen. Er zijn 1.321 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd. Deze uitstroom bestaat voor het grootste deel uit personen die met pensioen zijn gegaan of zijn overleden. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 54 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak. Er stromen 3.859 personen in, hoofdzakelijk met een indicatie Doelgroep Participatiewet (2.921) en via de Praktijkroute (648).

Beschut werk
Op 30 juni 2021 hadden 9.483 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 5.913 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 377 meer dan in Q1.

Interactieve Dashboards
UWV geeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een rapportage Transparantie klantprofielen banenafspraak.

Bron: UWV, 25 oktober 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.