"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Prinsjesdag en maatregelen arbeidsmarkt 2022

Prinsjesdag – wat er verandert in 2022 voor de arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft het belang van een leven lang ontwikkelen onderstreept.

STAP-budget, 1.000 euro per persoon
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging, daarom is het nodig om daarop in te spelen. Zo kunnen werkenden – en niet-werkenden – hun baan behouden of nieuw werk vinden. In 2022 kunnen mensen zich door subsidies (zoals het STAP-budget van 1.000 euro per persoon), gratis adviezen en cursussen blijven ontwikkelen.

Ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald
Ook krijgen ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is.

Gedifferentieerde premie Aof
Vanaf 1 januari 2022 geldt ook de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Tot nu toe waren deze bedragen gelijk, terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Jaarlijks is er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.

Nieuw inburgeringsstelsel
Verder start in 2022 het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarmee wordt het onder meer mogelijk om het inburgeringstraject sneller te doorlopen. Daarbij geldt wel een hogere norm voor het taalniveau. Ook wordt de nieuwe Pensioenwet in 2022 naar het parlement gestuurd. Eerder dit jaar konden mensen en organisaties online reageren het conceptwetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’. De reacties daarop vragen een goede weging. Daarbij staan zorgvuldigheid en gezamenlijkheid voorop. In 2022 gaat SZW daar met betrokken partijen mee verder. Daarna dient het kabinet het bij de Tweede en Eerste Kamer in.

De belangrijke lessen uit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag houden ook komend jaar de volle aandacht.

Flex en vast
Tot slot doet het demissionaire kabinet ook voorwerk voor het nieuwe kabinet. Zo kunnen zij direct aan de slag met belangrijke vraagstukken. Volgende stappen over hoe om te gaan met flexibele/vaste contracten en het grote aantal zzp’ers zijn aan een nieuw kabinet.

Koopkrachtcijfers 2022
Vanwege het demissionair kabinet zijn er geen grote beleidswijzigingen of koopkrachtmaatregelen. Wel hecht het kabinet eraan dat ook zijn laatste begroting een evenwichtig koopkrachtbeeld laat zien.

Als de persoonlijke omstandigheden niet veranderen behouden Nederlanders volgend jaar – gemiddeld genomen – hun hoopkracht of een minimale stijging (0,1%) daarvan. Verder zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt positiever dan verwacht. Momenteel is bijna 70% van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record. Daarnaast is er momenteel een recordaantal vacatures en ligt het werkloosheidspercentage met 3,2% erg laag.

Bron: Rijksoverheid, 21 september 2021

Lees ook
Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.