"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen nu terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams.
Regionale mobiliteitsteams arbeidsmarkt
Vind een regionaal mobiliteitsteam bij jou in de buurt

Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. De regionale mobiliteitsteams kunnen werkzoekenden gericht aan het werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten vandaag het regionaal mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteitsteams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Takenpakket regionale mobiliteitsteams
De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties.

De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Bron: Rijksoverheid | SZW, 22 september 2021

Lees ook
Prinsjesdag en maatregelen arbeidsmarkt 2022
UWV dashboard Skills en beroepen gebaseerd op CompetentNL
UWV maakt informatie arbeidsmarkt heel toegankelijk

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.