"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Zeven types zzp’ers – wat zijn hun startmotieven, hoe werk je goed samen?

Sjanne Marie van den Groenendaal heeft promotieonderzoek gedaan naar verschillende soorten zzp’ers en hun motieven.

Hoe speel je daar als intermediair en opdrachtgever goed op in en houd je rekening met hun motieven?

I-ZO, het platform Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland vat dit samen.

Het belangrijkste is om het gesprek aan te gaan, zegt Sjanne Marie van den Groenendaal. Zij begon haar onderzoek door startmotieven te inventariseren. Wat drijft mensen om zelfstandig ondernemer te worden?

Volgens het traditionele push-pull model zijn er factoren die mensen aantrekken tot zelfstandig ondernemerschap en factoren die ze wegdrijven van loondienstbetrekkingen, maar dat model vond zij te beperkt. Zij keek in haar onderzoek verder dan dit push-pull model. Door startmotieven te analyseren, kon zij zeven types zzp’ers identificeren.

Zeven types zzp’ers
Autonomen, 30%: Mensen die zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken.
Beroepsmatige zzp’ers, 17%: Beroepsuitoefenaren met een vak dat meestal op zzp-basis wordt uitgeoefend.
Uitdagingzoekers, 14%: Types die op zoek zijn geweest naar een uitdaging en altijd al als zelfstandige hebben willen werken.
Vluchters, 13%: Personeel dat niet meer voor een baas wil werken of wegvlucht van een bepaalde werksfeer.
Familiebedrijf zzp’ers, 11%: Zelfstandige ondernemers die een familiebedrijf overnamen.
Rasondernemers, 8%: Ondernemers die altijd al als zelfstandige hebben willen werken.
Gedwongen zzp’ers, 7%: Mensen die vanwege ontslag of gebrek aan een baan als zzp’er zijn begonnen.

Intrinsieke motivatie belangrijker dan fiscale prikkels
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er zeven verschillende types zijn, die vaker worden gedreven door intrinsieke motieven dan door fiscale voordelen of dwang. Nederland is nog niet ingericht op de verscheidenheid aan verschillende soorten zzp’ers, vindt Sjanne Marie van den Groenendaal. “Het is voor de overheid het makkelijkst om één beleid te voeren voor zzp’ers, maar een groot deel van de zzp’ers bestaat uit proactieve mensen die heel happy zijn, alles doen om hun situatie tot een goed einde te brengen en de lasten zelf kunnen dragen. Flexibilisering hoeft helemaal niet zo’n groot probleem te zijn. Richt overheidsbeleid op de precaire groepen en laat de proactieve zzp’ers met rust.”

Omgaan met verschillende typen zzp’ers
Er is niet één behandeling die bij alle verschillende soorten zzp’ers het beste werkt. Dit geldt zowel voor de politiek, als voor opdrachtgevers en zzp-dienstverleners. Van den Groenendaal raadt aan om het gesprek aan te gaan, zodat de zzp’er zelf aan kan geven welke wensen hij of zij heeft. Dan wordt het makkelijker om daarin te faciliteren.

“Sommige opdrachtgevers vinden dat iedereen erbij hoort, anderen vinden dat zzp’ers anders zijn dan vast personeel. Ook bij freelancers is er verschil. Sommigen vinden het leuk om uitgenodigd te worden voor de kerstborrel en dat soort sociale activiteiten, maar voor anderen is dit niet handig, bijvoorbeeld als ze een herstructurering binnen een bedrijf moeten leiden. Ga vooral het gesprek aan,” adviseert Sjanne Marie van den Groenendaal.

Bron: I-ZO.nl, 9 augustus 2021
Lees meer over Sjanne Marie van den Groenendaal

Lees ook
Corona versnelt stijging aantal zzp’ers

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.