SLUIT MENU

Recordaantal vacatures in klantcontact – tips voor hybride werken

Opnieuw recordaantal klantcontactvacatures tweede kwartaal 2021

Uit de Klantcontact Arbeidsmarktanalyse van Q2 blijkt dat de toegenomen vraag naar klantcontactpersoneel in Q1 ook in Q2 heeft doorgezet, met een recordaantal van ruim 18.000 vacatures. Het CBS meldt in het tweede kwartaal een totaal van 327.000 vacatures in Nederland.

De klantcontactbranche is daarmee goed voor 5,5% van alle vacatures in Nederland. Ook in België is de groei in klantcontactvacatures groot. Uit de cijfers van Jobfeed blijkt dat er in het afgelopen kwartaal 27,6% meer klantcontactvacatures open stonden dan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Zodra de maatregelen omtrent het COVID-19 virus verder worden versoepeld, behoort het werken op kantoor straks ook weer tot de mogelijkheden. De trend is nu dat zowel organisaties als medewerkers niet meer terug willen naar de traditionele werksituatie, waarin fulltime op kantoor wordt gewerkt.

Veel organisaties gaan daarom over naar een hybride werksituatie, waarbij het werken vanuit huis met het werken op kantoor wordt gecombineerd. Hierbij verandert het veelvuldig thuiswerken van een tijdelijke oplossing naar een significant en consistent onderdeel van de werksituatie. Deze overgang heeft impact op de manier van werken en roept nieuwe vraagstukken op voor organisaties.

Tips voor hybride werksituatie in klantcontact
Download de klantcontact arbeidsmarktanalyse voor praktische tips over hoe klantcontact binnen een hybride werksituatie optimaal kan worden ingericht en voor een overzicht van de Nederlandse en Belgische klantcontact arbeidsmarktcijfers van het tweede kwartaal van 2021.

Bron: Yource, 24 augustus 2021

Lees ook
Recordaantal klantcontact vacatures in eerste kwartaal 2021
Thuiswerken vaker mogelijk in klantcontact

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.