"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tweede Kamer debat over arbeidsmigranten met werkgevers, uitzenders en handhavers

Op 28 juni vond een ronde tafel plaats in de Tweede Kamer over uitzendbureaus en de inzet van arbeidsmigranten, waarbij de hele keten – werkgevers, uitzenders en handhavers het woord kreeg.

Tweede Kamer, ronde tafel, debat gemist
Bekijk dit debat terug

De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, waren de aanleiding voor dit debat.

Bekijk hier het debat terug.

Er waren position papers ingebracht door de deelnemende organisaties, waarvan de vertegenwoordigers hun visie aan tafel konden toelichten. Deze sprekers kregen het woord:

Werkgevers
Dhr. B. Urlings, VION
Dhr. V. Weijers, Bol.com
Dhr. J. Knetemann, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services
Dhr. P. Loef, Glastuinbouw Nederland

Uitzendbureaus
Dhr. F. van Gool, OTTO Workforce
Dhr. J. Holties, SterkWerk
Dhr. R. Derksen, Cervo Group
Mw. C. Van Rooijen, Charlie works

Handhaving
Dhr. R. de Boer, Inspectie SZW
Dhr. H. Ruitenbeek, Belastingdienst
Dhr. R. Huisman, Stichting Normering Arbeid
Dhr. G. Jaarsma, Stichting PayOK

Bron: Tweede Kamer, 28 juni 2021


Wat vindt de ABU met de aanbevelingen van de Commissie Roemer?
Een deel van de aanbevelingen kan direct worden opgepakt. Voor de rest zijn wetswijzigingen noodzakelijk, en dus een politieke stempel van een nieuw kabinet. De aanbevolen verplichte certificering – waarvan de ABU voorstander is – laat nog op zich laat wachten. De ABU adviseert uitbreiding van de inspectiecapaciteit en pleit voor een snelle invoering van een verplichte waarborgsom.
Wat doet de ABU zelf? Met de eigen leden en stakeholders werd de ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten ontwikkeld, om de zorg- en informatieplicht handen en voeten geeft. “Die code is niet af,” aldus ABU-directeur Jurriën Koops. “Wij zijn met onze leden in gesprek over een langer verblijf in de huisvesting mocht het werk weg vallen. Met Valente, de organisatie van maatschappelijke opvang, praten we over arbeidsmigranten die de afgelopen periode op straat zijn beland en wat onze leden voor deze groep kunnen betekenen. Er is werk zat namelijk. Ook staat inkomenszekerheid van arbeidsmigranten hoog op de ABU-agenda. Zo kijken we naar een vorm van gegarandeerd loon (voor de eerste twee maanden en ongeacht het feitelijk aantal gewerkte uren).”

Bron: ABU, 28 juni 2021

Lees ook
Rapport – Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.