"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SLIM-regeling uitgebreid voor samenwerkingsverbanden

Het is weer mogelijk om gebruik te maken van de SLIM-regeling. Samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen, maar ook grootbedrijven, kunnen zich tot en met 30 juni aanmelden voor de regeling.

Met de SLIM-regeling kunnen ondernemers een loopbaanadviseur inzetten of bijvoorbeeld een bedrijfsschool oprichten. Hierdoor kunnen ze de kennis, vaardigheden en beroepshouding van hun werknemers verder ontwikkelen.

Inzetbaarheid
Een werkomgeving waar werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen is aantrekkelijk voor nieuw personeel. Bovendien vergroot de werkgever de inzetbaarheid van zijn medewerkers. De SLIM-regeling kan ondernemers helpen om in te spelen op ambities van medewerkers en op veranderende werkomstandigheden, bijvoorbeeld door nieuwe technologie en robotisering.

SLIM-regeling
Tot en met 30 juni kunnen samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen, of bijvoorbeeld een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging de SLIM-subsidie aanvragen. De regeling is ook toegankelijk voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Ondernemers kunnen de subsidie inzetten voor vier soorten activiteiten:

  • Het bedrijf laten doorlichten, wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen (laten) opstellen voor werknemers
  • Een methode ontwikkelen of implementeren waarin medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk; bijvoorbeeld een eigen (online) bedrijfsschool
  • Praktijkleerplaatsen bieden in de derde leerweg.

Subsidieregeling praktijkleren
Daarnaast bestaat er ook een andere regeling, de Subsidieregeling Praktijkleren van RVO. Meer informatie staat op de website van DOORZAAM, een stichting voor duurzame ontwikkeling van uitzendkrachten, gefinancierd vanuit het CAO-fonds. Met de regeling kunnen werkgevers tot €2700 subsidie krijgen per deelnemer of leerling voor begeleiding op een praktijkleerplaats.

Dezelfde stichting biedt overigens ook informatie waarmee uitzendkrachten makkelijker kunnen overstappen van een sector waarin op dit moment weinig werk is, naar sectoren waar op dit moment tekorten zijn. Zie het Nieuwsbericht voor meer informatie.

Bron: NBBU, 17 juni 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.