"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderbezetting op werkvloer leidt tot stress

Werkroosters die onvoldoende flexibel zijn veroorzaken kopzorgen bij medewerkers met een niet-kantoorbaan*.

Meer dan de helft (54,4%) geeft aan dat wanneer zij zich ziek of niet lekker voelen, het moeilijk is om een dienst te veranderen of te ruilen met een collega. Vier op de tien (42,7%) is dan ook weleens ziek naar werk gegaan omdat ze geen vrije tijd konden veroorloven.

Een kwart (26,2%) voelde zich weleens onder druk gezet door collega’s om een dienst over te nemen die ze eigenlijk niet wilden. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx onder bijna 1.200 Nederlanders met een niet-kantoorbaan.

Liever flexibelere roosters dan hoger salaris
13,4 procent voelde zich benadeeld door zijn werkgever door het niet willen overnemen van een dienst. Bijna een op de zeven (13,8%) was bang dat hun werkgever het als negatief zou ervaren als een dienst wegens persoonlijke omstandigheden moest worden veranderd. Drie op de tien (28,4%) geeft dan ook de voorkeur aan flexibelere roosters boven een hoger salaris.

Onderbezetting op werkvloer leidt tot stress
Naast inflexibele werkroosters zorgt ook de personeelsbezetting voor ongewenste werkomstandigheden. Sinds de coronapandemie heeft meer dan driekwart (78,6%) van de mensen met een niet-kantoorbaan problemen ervaren met de personeelsbezetting op de werkvloer als gevolg van onvoorspelbare drukte of uitval van personeel. Een vijfde (21,4%) zegt geen verandering te hebben ervaren. Het meest voorkomende probleem (50,7%) was onderbezetting. In ruim driekwart (76,8%) van gevallen leidde deze onderbezetting tot een stressvolle werkomgeving.

Bron: Quinyx, 8 juni 2021

Lees ook
WRR-rapport pleit voor meer grip op inkomen, werk en leven
Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 3,1 miljard

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.