"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU: inkomenszekerheid voor alle werkenden is financieel haalbaar

Een bruto uitkering tot 25.000 euro per jaar, voor alle werkenden bij verlies van werk of arbeidsongeschiktheid, is haalbaar. Dit zou een mogelijkheid zijn inkomenszekerheid anders vorm te geven.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de NBBU.

Zekerheid hangt nu af van contractvorm
Zekerheden zijn momenteel opgebouwd rond de contractvorm van werkenden. Die contractvorm is mede bepalend of je een huis kunt kopen, of je verzekerd bent tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en hoe lang je van inkomen verzekerd bent als je onverhoopt een keer zonder werk komt te zitten. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de contractvorm waar de meeste zekerheden aan worden opgehangen. Het is daarmee voor veel werkenden het hoogst haalbare. Zzp’ers en ondernemers daarentegen komen er karig vanaf. Voor hen is nagenoeg niets geregeld. Als eigen middelen tekortschieten, vallen zij terug op de bijstand.

Minder ontplooiing
Of het vaste dienstverband voor werkenden ook de relevantste vorm is, de vorm die hen het beste bijstaat in hun ontwikkeling, is in de discussie secundair. Het rigide omgaan met contractvormen op de huidige moderne arbeidsmarkt staat daarmee ontplooiing en ontwikkeling van werkenden in de weg.

Conjunctuur
Bovendien is de aard van de economie nu anders dan vijftig jaar geleden. Economie en werkgelegenheid zijn conjunctuurafhankelijk. Ze hangen sterk af van vaak internationale omstandigheden waar maar beperkt invloed op kan worden uitgeoefend.

Cherrypicking
“Bovengenoemde redenen schreeuwen om vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. “Het is belangrijk dat hierover een dialoog wordt gevoerd, want ook in dit verkiezingsjaar rept geen enkele politieke partij van het belang van een stelselwijziging. Via cherrypicking geven zij vooral invulling aan partijdogma’s.”

SEOR, een onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht in opdracht van de NBBU wat het zou kosten als je een basisvoorziening regelt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor iedere werkende in Nederland. De bevindingen bieden voldoende grond voor inhoudelijke dialoog. Het is mogelijk iedere werkende een basisinkomensniveau te bieden van 25.000 euro bruto per jaar. Daarbovenop kan de mogelijkheid worden geboden voor private oplossingen om je te verzekeren voor een hoger inkomen.

Bron: NBBU, 12 maart 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.