"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Maak kennis met de SETU – webinar 22 april 2021

22 APRIL 2021 WEBINAR ‘MAAK KENNIS MET DE SETU’
Webinar SETU
Om de flexbranche goed te faciliteren bij de standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer, is in 2007 op initiatief van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) de stichting SETU opgericht. Digitalisering van werkprocessen zorgt voor kostenbesparing, reductie van handmatige fouten en snellere verwerking van gegevens. Data is direct beschikbaar in geautomatiseerde systemen.

De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties en zijn de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. De uitdaging bij het digitaliseren van processen is om alle systemen en data in goede harmonie met elkaar te laten communiceren. Vooral wanneer systemen de communicatie naar externe partijen faciliteren. Aanbieders (uitzendbureaus) en afnemers (inleners) van flexibele arbeidskrachten gebruiken vaak verschillende pakketten en systemen.

Wat biedt SETU?
Het interactieve webinar geeft een introductie op de SETU. Welke standaarden zijn er? Waarom zou je er gebruik van maken? Wat doet de SETU nog meer? Deze onderwerpen worden belicht zowel vanuit het perspectief van de uitzender als van de inlener.

Onder leiding van Robin de Veer, Consultant Data Interoperability and Standards bij TNO en ruim drie jaar werkzaam in het SETU-team, komen deze en andere onderwerpen aan bod tijdens het webinar.

Het webinar is gericht op organisaties die willen kennismaken met de SETU en voor nieuwe SETU-betrokkenen. Zowel SETU-leden als niet-leden kunnen deelnemen; deelname is kosteloos.

Datum: 22 april 2021
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Locatie: online, via MS Teams
Aanmelden via deze link: SETU.nl

Neem voor andere vragen contact op met Wouter Klomp, secretaris@setu.nl.

Bron: SETU, maart 2021

Lees ook
2012 – Ontvangst SETU Standard for Vacancies door minister Kamp
2011 – interview SETU, met Dennis Krukkert
2009: interview SETU – stroomlijnen van gegevensverkeer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.