"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wegwerkzaamheden op de arbeidsmarkt

Tijd voor fundamentele wegwerkzaamheden op de arbeidsmarkt

Column door Femke Kooijman, beleidsadviseur arbeidsmarkt ABU

De arbeidsmarkt is net als het verkeer: er zijn rijbanen, in- en uitvoegstroken. Er zijn mensen die moeten oversteken, wegen waar je niet in mag of die moeilijk begaanbaar zijn… snelwegen, provinciale wegen, B-wegen…

De vergelijking met rijbanen zien we terug in het rapport van de commissie-Borstlap en in de rapporten van het Platform Toekomst van Arbeid. Een aantal jaar geleden publiceerde de ABU samen met AWVN en TNO de inspiratiegids over van-werk-naar-werktransities: Veilig Oversteken. Deze is nog verrassend actueel.

Wie ABU-directeur Jurriën Koops volgt, hoort hem regelmatig zeggen: “Voor de meest kwetsbare groep hebben we de moeilijkste weg naar werk gemaakt”. Dat ben ik zeer met hem eens. Want zelfs de beste kaartenmaker zal zich achter zijn oren krabben als hij naar de infrastructuur van onze arbeidsmarkt kijkt.

De regionale, provinciale en landelijke opdrachten, initiatieven, projecten, programma’s en inzet om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen, zullen allemaal impact hebben. Begrijp me daarin niet verkeerd. Hartstikke goed dat ze er zijn. De inzet van iedereen is hard nodig om mensen aan het werk te helpen. Maar het is al met al een onoverzichtelijke situatie. Wie regelt nu eigenlijk het verkeer op onze arbeidsmarkt?

De uitwisseling van best practices zou al een belangrijke stap in de goede richting zijn. Op die manier kunnen verschillende initiatieven beter op elkaar aansluiten. Dit zal zich uiteindelijk ook vertalen naar besparingen, waardoor geld effectiever en succesvoller ingezet kan worden. Ofwel: meer mensen aan het werk.

De arbeidsmarkt van nu laat de verschillen tussen partijen, instrumenten en regio’s extra goed zien. Ik zou het mooi vinden als ons arbeidsnetwerk er echt uit gaat zien als een netwerk van goed onderhouden wegen, die onderling op een logische manier met elkaar zijn verbonden. Zodat werkzoekenden en mensen die van baan willen of moeten wisselen moeiteloos naar hun nieuwe bestemming kunnen navigeren. En werkgevers niet verdwaald raken in regelingen en ondersteuning bij hun zoektocht naar nieuw talent.

U begrijpt. Tijd voor fundamentele wegwerkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Deze column is ook gepubliceerd op ABU.nl en in overleg geplaatst op FlexNieuws.nl

Lees ook
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid
Platform Toekomst van Arbeid inspireert om de arbeidsmarkt te hervormen
Publicatie Veilig oversteken – gids om opleidingsinstituten breder in te zetten
Veilig oversteken: flexwerkers moeten toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen en scholing zou niet alleen in het teken moeten staan van de huidige baan, maar ook transities naar andere sectoren mogelijk moeten maken.

Femke Kooijman is Manager Duurzame Inzetbaarheid bij Doorzaam.